Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZMIANY PODATKOWE W KADRACH I PŁACACH

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZMIANY PODATKOWE W KADRACH I PŁACACH ORAZ INNE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat wprowadzonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym oraz innych aktach prawnych dotyczących zatrudnienia, wchodzących w życie w 2019 i 2020 roku. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na zmianach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz prezentacji rozwiązań najczęstszych problemów praktycznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: I. Obniżka PIT oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników:
- Skala podatkowa - stawka PIT dla rozliczenia rocznego za 2019 r., stawka PIT za 2020r.,
- Nowe koszty uzyskania przychodu,
- Kwota wolna od podatku, pobór zaliczek, „ulga podatkowa”, podatek ryczałtowy,
- Stawka PIT przy obliczaniu zaliczki za ostatni kwartał 2019 r.
- Kiedy warto składać oświadczenie i zastosowań podatek 17,75% ?
- Wyliczenie wynagrodzenia dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

II. Płaca minimalna w 2019 r. i w 2020 r. oraz wysokość innych świadczeń:
- Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia.
- Wyliczenie kwot wolnych od potrąceń.
- Wzrost minimalnej stawki za godzinę dla umów zlecenia.
- Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń przy umowach zlecenia.

III. Zerowy PIT dla młodych pracowników do 26 roku życia:
- Zakres podmiotowo-przedmiotowy zwolnienia,
- Koszty uzyskania przychodów,
- Oświadczenie pracownika w 2019 i w 2020 zasadnicze różnice,
- Korzystanie ze zwolnienia a składki ZUS,
- Wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

IV. Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych:
- Wymiana informacji pomiędzy ZUS a komornikiem,
- Dieta wolna od egzekucji jedynie częściowo,
- Sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

V. Uzyskiwanie przychodów przez emerytów i rencistów:
- Limity przychodów,
- Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie?

VI. Zatrudnianie młodocianych:
- Zatrudnianie młodocianych po zmianach w edukacji,
- Wzrost wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe.

VII. Podstawowe kroki pracodawcy przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):
- Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
- Procedury tworzenia PPK, terminy implementacji.

VIII. Zadania dla Uczestników.
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu