Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: MIEJ KONTROLĘ POD KONTROLĄ. INSPEKCJA (GIF)

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Ajdys
tel.: 22 629 13 88
email: szkolenia@polbi.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Szkolenie prezentujące praktyczne wskazówki jak przygotować się do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej prowadzonych przez GIF - Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą!
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Szkolenie, mające na celu pomoc w przygotowaniu się do inspekcji oraz pozwalające usystematyzować uprawnienia i obowiązki hurtowników podczas inspekcji prowadzonych przez GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny). Praktyczne wskazówki, jak unikać nieprawidłowości przy obrocie lekami w oparciu o przykłady i przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy Prawo przedsiębiorców prezentują Zbigniew Niewójt (praktyk z zakresu prawa farmaceutycznego) oraz Joanna Grynfelder (aplikantka radcowska, specjalista rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia).
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: 👤 Zbigniew Niewójt – długoletni praktyk w zakresie inspekcji farmaceutycznej.

👤 Joanna Grynfelder – aplikantka radcowska, specjalizująca się w obszarach związanych z branżą life sciences, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.
Wielkość grupy: 25
Program: MIEJ KONTROLĘ POD KONTROLĄ! INSPEKCJA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INSPEKCJI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO.


1. Wymagania i obowiązki hurtowni farmaceutycznych w zakresie prowadzonej działalności

Omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, w oparciu przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których naruszenie może zostać stwierdzone w toku inspekcji jako niezgodność krytyczna lub ważna.

2. Samokontrola jako element przygotowania do inspekcji

Praktycznie omówienie sposobów autoweryfikacji spełniania wymagań i obowiązków przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną – dokumentacja i procedury.

3. Rodzaje inspekcji w hurtowni farmaceutycznej

Omówienie rodzajów poszczególnych inspekcji przeprowadzanych w hurtowni farmaceutycznej w ramach nadzoru nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

4. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego oraz inspektorów w toku inspekcji

Szczegółowe omówienie praw i obowiązków w toku inspekcji przeprowadzanej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo przedsiębiorców na przykładzie inspekcji planowej. Relacja uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz uprawnień i obowiązków inspektorów ds. obrotu hurtowego.

5. Etapy inspekcji oraz rodzaje i wymogi formalne dotyczące dokumentacji

Praktyczne omówienie przebiegu inspekcji planowej przeprowadzanej w hurtowni farmaceutycznej oraz dokumentacji sporządzanej na poszczególnych etapach inspekcji – raport z inspekcji, harmonogram działań naprawczych, zastrzeżenia do raportu z inspekcji, wyjaśnienia do raportu z inspekcji, książka kontroli, itd.

6. Panel dyskusyjny, podsumowanie i wnioski praktyczne

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu przygotowania do inspekcji hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.


------------------------------------------------------------------------------------


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU – STRONA INTERNETOWA.


Zobacz - Link do strony internetowej szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/inspekcja-hurtowni-farmaceutycznej-kontrola-gif/


ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami MEN.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 2020. DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/kfs-krajowy-fundusz-szkoleniowy-dotacje-dofinansowanie/

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.


ZGŁOSZENIA/ZAPISY NA SZKOLENIA I KURSY


Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/

Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, serwis kawowy, obiad, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu