Mamy 8486 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
KRZYSZTOF PRZYBYLSKI
tel.: 698366624
email: tqmtc@tqmtc.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.
Wielkość grupy: 15
Program: Przedmiot szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych audytorów z metodami audytowania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015.Program szkolenia:

I Wprowadzenie

II Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.

III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

IV Podejście procesowe i analiza ryzyka

V Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych ISO 9001:2015

VI Omówienie portalu IATF (FAQs, SIs, CSR, walidacja certyfikatów)

VII Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.

VIII Pojęcia Audytu, cele audytu.

IX Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2018

Prowadzenie auditów
rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
Ćwiczenie - Case study – scenki audytowe


X Proces przeprowadzenia audytu w praktyce

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


XI Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności

XII CYKL PDCA

XIII Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie

XV Zakończenie i podsumowanie szkolenia, egzamin pisemny.Czas trwania szkolenia: 3 dni (24h)

Ilość osób: preferowana ilość uczestników szkolenia w grupie ≤ 15 osób,

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: siedziba firmy klienta lub wskazany hotel


Metodyka szkolenia - Stosowane techniki i narzędzia szkoleniowe

prezentacja multimedialna,
ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach


Korzyści ze szkolenia:

zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji odnośnie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
poznanie „dobrej praktyki" oraz umiejętności interpretacji w zakresie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
zrozumienie powiązań IATF 16949:2016 z mapą procesów organizacji,
Zrozumienie optymalnego dokumentowania wyników procesów.
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania i wytycznych normy ISO 19011:2018 w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem.
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


Cena szkolenia obejmuje:

delegacja trenera,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
certyfikat Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim) dla każdego uczestnika,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu