Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
KRZYSZTOF PRZYBYLSKI
tel.: 698366624
email: tqmtc@tqmtc.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.
Wielkość grupy: 15
Program: Przedmiot szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych oraz obecnych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015.Program szkolenia:I. Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia


II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,
Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)


III. Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów


IV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów
Rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania


V. Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
Spotkanie otwierające
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
Spotkanie zamykające
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI. Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.VII. CYKL, (PDCA)VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.Czas trwania szkolenia: 2 dni (16h)

Ilość osób: preferowana ilość uczestników szkolenia w grupie ≤ 15 osób,

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: siedziba firmy klienta lub wskazany hotelMetodyka szkolenia - Stosowane techniki i narzędzia szkoleniowe

prezentacja multimedialna,
ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.


Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,
możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Cena szkolenia obejmuje:

delegacja trenera,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim) dla każdego uczestnika,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu