Mamy 8383 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Audytor ZSZ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
KRZYSZTOF PRZYBYLSKI
tel.: 698366624
email: tqmtc@tqmtc.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.
Wielkość grupy: 15
Program: Przedmiot szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych oraz obecnych audytorów z metodami audytowania zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów zintegrowanych systemów zarządzania.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.Program szkolenia:

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia


II Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Podstawowe aspekty i przepisy prawne,
Zasady zintegrowanego systemu zarządzania,
Podejście procesowe, myślenie oparte na ryzyku.


III Systemy Zarządzania – wymagania i interpretacja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Podstawowe definicje i terminologia dotycząca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z przykładami praktycznymi.


IV Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.


V Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.


VI Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VII Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.


VIII CYKL (PDCA) - ćwiczeniaIX Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.Czas trwania szkolenia: 3 dni (24h)Ilość osób: preferowana ilość uczestników szkolenia w grupie ≤ 15 osób,Miejsce przeprowadzenia szkolenia: siedziba firmy klienta

Metodyka szkolenia - Stosowane techniki i narzędzia szkoleniowe

prezentacja multimedialna,
ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.


Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

poznanie „dobrej praktyki" w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


Cena szkolenia obejmuje:

delegacja trenera,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
certyfikat Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim, niemieckim) dla każdego uczestnika,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu