Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Warsztaty online - zarządzania projektami

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola Tadla
tel.: 500 640 382
email: mtadla@interia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Warsztaty online - zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: e-learning
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ewa Bednarczyk
Tomasz Leśniowski
Wielkość grupy: 16
Program: WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Zarządzanie projektami – wprowadzenie do modelu kompetencji IPMA®
Projekty, programy, portfele
Struktura zarządzania projektem – główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności
Warunki skutecznego zarządzania projektami

Typy struktur organizacyjnych
Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury
INICJOWANIE I DEFINIOWANIE PROJEKTU
Kontekst projektu

Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne
Interesariusze projektu – ich role, oddziaływanie i strategie współpracy
Plan komunikacji w praktyce
Wymagania projektu
Identyfikacja i uzgodnienie celów projektu

Złoty trójkąt celów projektu
Strategia realizacji czyli macierz kompromisów projektowych
Rodzaje celów, ich funkcje oraz zasady ich określania
Cykl życia projektu

Formuła realizacji projektu
Model fazowy projektu
PLANOWANIE PROJEKTU
Zbieranie wymagań interesariuszy co do zakresu projektu
Definiowanie zakresu projektu – tworzenie struktury podziału prac
Macierz odpowiedzialności
Harmonogramowanie projektu przy wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej

Definiowanie działań i relacji
Szacowanie czasu trwania i nakładu pracy
Tworzenie diagramu sieciowego
Ustalanie terminów realizacji zadań i ograniczeń czasowych
Zapasy czasu – bufory w metodzie CPM
Wyznaczanie ścieżki krytycznej
Tworzenie harmonogramu projektu
Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą
Metody skracania czasu trwania projektu
Szacowanie zasobów w projekcie

Rodzaje zasobów
Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania
zadania
Szczegółowe informacje o usłudze
Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania
Bilansowanie zasobów czyli planowanie z uwzględnieniem ograniczonych zasobów
Planowanie kosztów w projekcie

Struktury i rodzaje kosztów w projekcie
Miejsca powstawania kosztów
Metody szacowania kosztów
Plan bazowy kosztów
Tworzenie budżetu projektu
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Definiowanie ryzyka
Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
Ocena ryzyka
Strategie reakcji na ryzyko
Plan zarządzania ryzykiem
Monitorowanie ryzyka
Zarządzanie zespołem

Budowa zespołu
Dobór osób do zespołu
Podział ról kierowniczych
Macierz odpowiedzialności RAM
Rozwój zespołu projektowego
Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego
Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu
Konflikty i kryzysy w zespole

MONITOROWANIE PROJEKTU

Analiza trendu kamieni milowych
Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value)

Podstawowe parametry metody EV
Ocena stanu wykonania projektu – odchylenia kosztu, harmonogramu, wskaźniki wydajności
Tolerancja budżetu
Analiza trendów i prognozowanie kosztu końcowego
Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value Management)
Wykresy wskaźników metody Wartości Wypracowanej

REALIZACJA PROJEKTU
Zarządzanie zmianą w projekcie
Zarządzanie jakością w projekcie
Negocjacje w projekcie

Przegląd kompetencji ICB 4.0 – powtórzenie materiału
Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D

Warsztat projektowy - symulacja zarządzania projektami

Egzamin certyfikacyjny IPMA-D
Wymagania: Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, w szczególności:

Kierowników i kandydatów na kierowników projektów,
Członków zespołów projektowych,
Osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami,
Osób chcących przystąpić do certyfikacji IPMA na poziomie D.
 

Poleć szkolenie znajomemu