Mamy 8519 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: INWENTARYZACJA od A do Z. On-line

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol.nowicki@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Inwentaryzacja i spis z natury. Procedury, metody i organizacja. Przygotowanie do sporządzenia bilansu.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Webinar
Opis: Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia on-line

Szkolenia z zakresu inwentaryzacji (spis z natury) ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji.

Link do strony internetowej ze szkoleniem: http://www.polbi.pl/szkolenia/on-line-inwentaryzacja-procedury-metody-organizacja/
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/andrzej-kepa-wykladowca-trener-dydaktyk-szkoleniowiec/
Wielkość grupy: 20
Program: I. Funkcje i cele inwentaryzacji.

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

II. Podstawy prawne inwentaryzacji.

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.

1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
4. Inwentaryzacje doraźne.

VI. Organizacja inwentaryzacji.

1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
2. Zadania zespołów spisowych.
3. Zadania kontrolerów spisowych.

VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.

1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
4. Forma arkuszy spisowych.
5. Spis składników trudnych do pomiaru.
6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
7. Czynności po zakończeniu spisu.

VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności metody.

IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

X. Rozliczanie inwentaryzacji.

1. Wycena, ustalenie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.
2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
4. Uwarunkowania występowania z roszczeniami.

XI. Procedury poinwentaryzacyjne.
Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.


Program uwzględnia KSR 11 - "Środki Trwałe"

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” a także uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.


__________________________________________

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/


Serdecznie zapraszamy!
Wymagania: ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DO SPRAW INWENTARYZACJI!

Zapisz się na szkolenie!

Polecamy pozostałe szkolenia i warsztaty z zakresu inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych - Środki trwałe: http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/srodki-trwale/

Interaktywne szkolenie on-line na żywo (webinarium)

Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Wymagania sprzętowe

🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

Logowanie na zajęcia

🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.
 

Poleć szkolenie znajomemu