Mamy 8519 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: CZAS PRACY - HARMONOGRAMY, GRAFIKI. On-line

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: biuro@polbi.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Internetowe warsztaty układania grafików, czyli obsada stanowisk i zarządzanie, planowanie, zmiana i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem urlopów i okresów nieobecności w pracy. Webinarium.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Webinar
Opis: Internetowe warsztaty układania grafików – szkolenie online. Tworzenie i modyfikacja harmonogramów czasu pracy (tzw. grafik) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy. Układanie nowych grafików, zasady obsady stanowisk pracy oraz zarządzanie, planowanie, zmiana i rozliczanie czasu pracy (postoje, godziny nadliczbowe) z uwzględnieniem urlopów i okresów nieobecności w pracy. Webinarium prowadzi Piotr Wąż.

SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLENIE NA STRONIE: http://www.polbi.pl/szkolenia/online-czas-pracy-harmonogramy/
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/piotr-waz/
Wielkość grupy: 20
Program: 🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

I. CZAS PRACY

1. Wprowadzanie i zmiana systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego.
2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominału czasu pracy), z uwzględnieniem 1, 3 i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych.
3. Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana.
4. Praca nadliczbowa w poszczególnych systemach czasu pracy i zasady jej rekompensaty.
5. Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowców.
6. Rekompensowanie pracy świadczonej w niedzielę, święto i dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. „wolną sobotę”).
7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, z naniesieniem okresów pracy ponadwymiarowej, nadliczbowej, urlopów i innych nieobecności w pracy.
8. Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

II. URLOPY WYPOCZYNKOWE

1. Urlopy i inne nieobecności w pracy a nominał czasu pracy.
2. Okresy nieświadczenia pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego.
3. Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a roczny wymiar urlopu wypoczynkowego.
4. Planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na część etatu oraz zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy.
5. Przerwany urlop (wezwanie do pracy, choroba pracownika itp.) a grafik.
6. Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca, planowanie i rozliczanie.
7. Urlop wypoczynkowy a grafik i ewidencja czasu pracy.ZAKRES SZKOLENIA ON-LINE – PORUSZANE ZAGADNIENIA

Podczas szkolenia on-line uczestnicy zdalnych warsztatów dowiedzą się m.in.:

1. Jak zaplanować tzw. długie weekendy odpracowywane w soboty, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych?
2. Jak planować czas pracy i urlop pracownika zatrudnionego na nietypowym wymiarze etatu, np. 3/5 czy 19/20?
3. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z wydłużeniem normy dobowej do 24 godzin ma niespełna 9 dni urlopu w danym roku kalendarzowym?
4. Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu?
5. W którym momencie zaczyna się i kończy urlop wypoczynkowy pracownika I, II i III zmiany?
6. W jakich sytuacjach grafik może ulec zmianie?
7. Czy wniosek o urlop wypoczynkowy powinien obejmować dni (harmonogramowo) wolne od pracy, np. święta, niedziele i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
8. W jaki sposób dokonać zmiany grafiku pracownika zastępującego innego nieobecnego w pracy?
9. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku, w tym czasowej zmiany wymiaru etatu (np. w trybie art. 15g Koronaustawy)?
10. Jak na wymiar czasu pracy wpływa święto przypadające w innym dniu niż niedziela, w przypadku pracowników, którzy w tym dniu mieli zaplanowaną pracę, a jak w przypadku pracowników, dla których był to dzień harmonogramowo wolny od pracy?
11. W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
12. Czy pracodawca jest zobowiązany oddać dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikowi, który w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto był nieobecny w pracy z powodu choroby?
13. Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego?
14. Jak prawidłowo zrekompensować 12-godzinną pracę w „wolną sobotę” pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy?
15. Do ilu dni urlopu wypoczynkowego uprawniona jest pracownicza wnioskująca o jego udzielenie w trybie art. 163 § 3 KP?
16. Czy „wyjście prywatne” może trwać kilka dni?
17. Jak prawidłowo wyznaczyć 14-dniowy okres wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
18. Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (został zatrudniony w jego trakcie lub został zwolniony przed jego upływem?


Polecamy pozostałe pozycje z naszej oferty szkoleniowej - Kategoria: Prawo pracy i ZUS. Zobacz: http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/prawo-pracy/
Wymagania: INTERAKTYWNE SZKOLENIE ON-LINE NA ŻYWO (WEBINARIUM)

Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).
Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.
Głośniki lub słuchawki.
Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.
Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia zawiera: 1. udział w zajęciach, 2. materiały dydaktyczne, 3. konsultacje w trakcie szkolenia, 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.
 

Poleć szkolenie znajomemu