Mamy 8478 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 8 szkoleń.

Szkolenie: Wyroby budowlane 2022

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola Berdysz
tel.: 606107422
email: fwb5@wp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM w 2022 r.; wybrane zagadnienia
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Webinar
Opis: Szkolenie przeznaczone dla producentów materiałów budowlanych, importerów i sprzedawców a także inwestorów, projektantów, inspektorów budowlanych
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Andrzej Wiśniewski -ekspert fundacji
Wielkość grupy: 10
Program: WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2018 R.

PROGRAM
1. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych
1.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
1.2. Pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach budowlanych
1.3. Zakres przedmiotowy ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby budowlane objęte regulacjami ustawy)
1.4. Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych):
 wyroby budowlane oznakowane CE;
 wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym;
 Wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym na podstawie „wzajemnego uznawania”.
1.5. Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
2. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
2.1. Wyroby budowlane objęte obowiązkiem oznakowania CE;
2.2. Nieobowiązkowe oznakowania CE wyrobów budowlanych;
2.3. Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE i sposób jej dostarczania z wyrobem budowlanym;
2.4. Oznakowanie CE (etykieta CE) i informacja towarzysząca temu oznakowaniu;
2.5. Normy zharmonizowane na wyroby budowlane
2.6. Europejski Dokument Oceny EDO i Europejska Ocena Techniczna oraz jednostki upoważnione do ich wydawania;
2.7. Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE (systemy europejskie).
3. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym
3.1. Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym;
3.2. Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; zdania producentów strony trzeciej (akredytowanych jednostek certyfikujących i laboratoriów);
3.3. Wyroby budowlane objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych właściwe dla tych wyrobów krajowe systemy oceny;
- do 31 grudnia 2021 r.;
- od stycznia 2022 r.
3.4. Wzór, treść i sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych;
3.5. Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi;
3.6. Krajowa ocena techniczna –zasady udzielania, zmiany i uchylania oraz jednostki upoważnione do ich wydawania
4. Obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym
4.1. Obowiązki producenta;
4.2. Obowiązki upoważnionego przedstawiciela producenta;
4.3. Obowiązki Importera;
4.4. Obowiązki sprzedawcy (dystrybutora);
5. Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym raz organy właściwe w tym zakresie
6. Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlany:
6.1. Czyny zabronione;
6.2. Ustalanie wysokości kary pieniężnej oraz egzekwowanie ustalonych w drodze decyzji kar pieniężnych.
Wymagania: Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto lub w dniu szkolenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz potwierdzenie terminu i miejsca szkolenia przesyłamy odpowiednio na podany maila
KARTA ZGŁOSZENIA
e-mail: fwb5@wp.pl
Nazwa firmy:_____________________________________
Imię i Nazwisko:__________________________________
Termin ____________________________________
Temat:_____________________________________
Adres:_____________________________________
NIP_______________________
Telefon:__________________
e-mail:_______________
Kwotę ______________PLN przekażemy na konto Fundacji
Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
 

Poleć szkolenie znajomemu