Mamy 8552 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Chrobak
tel.: 12 623 73 43
email: szkolenia@taxconsilium.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: e-learning
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem Certyfikowanego Kursu Rachunkowość dla średniozaawansowanych jest przygotowanie Ciebie do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

Na zajęciach nauczysz się prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie: rozliczania różnic kursowych metodą bilansową lub podatkową, poznasz sposoby ustalania ich wartości na dzień ewidencjonowania i na koniec okresu rozliczeniowego. Dowiesz się o kwalifikacji i rozliczaniu umów leasingu operacyjnego i finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF nr 16, poznasz zasady rozliczania kontraktów długoterminowych, rozliczania międzyokresowych kosztów i przychodów, a także ustalania i ujęcia odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym. Nauczysz się rozliczać koszty z zachowaniem zasady zamkniętego kręgu kosztów, obrotów wewnętrznych oraz wyliczania zmiany stanu produktów. Sporządzisz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, dowiesz się jak sporządzać bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Wojciech Próchnicki - Zastępca dyrektora finansowego ds. controllingu w morele.net. Wcześniej dyrektor finansowy i dyrektor zarządzający firmy z branży usług IT.  Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. 

Katarzyna Paczkowska - Specjalista z zakresu kalkulacji wynagrodzeń ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, NLP oraz rozwoju osobistego, doradca oraz praktyk zarządzania. W swojej karierze pracowała w charakterze Managera ds. finansów i analityka, Dyrektora Działu Kadr i Płac oraz Dyrektora Personalnego m.in. w Zakładzie Obsługi MSWiA Sekcji Kadr i Płac. Od 12 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, a od 13 – szkoleniową. Jako trener rokrocznie prowadzi 1600 godzin szkoleń i kursów z zakresu wynagrodzeń, czasu pracy, polityki płacowej, ZFŚS, obsługi programów kadrowo-płacowych, zarządzania zespołem oraz rozwoju osobistego. Posiada przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne.

Barbara Talowska - Ciołczyk - Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych.  Od 26 lat praktyk w rachunkowości, doświadczenie zdobyła w działach finansowo-księgowych podmiotów o różnych branżach (produkcyjnych , usługowych i handlowych) notowanych na GPW. Obecnie Kierownik działu finansowo księgowego w Grupie Kapitałowej, dodatkowo współpracownik różnych podmiotów jako konsultant. Posiada blisko 10 letni staż jako trener rachunkowości ze zrealizowanymi około 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w szczególności w tematach: odroczony podatek dochodowy, rachunek przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu EXCELA, rachunek kosztów, środki trwałe i WNiP, oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF.

Iwona Biernat - Baran - Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener. Z sukcesem zarządza kancelarią podatkową, wchodząc w skład jej zarządu. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich. 
Program: MODUŁ I. Rachunkowość elementy zaawansowane (16h)

MODUŁ II. Podatki i prawo podatkowe (16h)

MODUŁ III. Bilans – aktywa i pasywa (8h)

MODUŁ IV. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. (8h)

MODUŁ V. Podstawy prawa pracy i kalkulacje wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe - warsztaty dla księgowych (16h)

MODUŁ VI. Rachunek wyników – dwa warianty (8h)

MODUŁ VII. Sprawozdawczość finansowa i analiza finansowa podstawy (wstępna i wskaźniki – praca w Excelu) (7h)
Wymagania: Ten kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

- Rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
 - Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (TO NIE JEST WYMÓG – WYSTARCZY, ŻE MASZ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I CHCESZ JĄ POGŁĘBIĆ)
- Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- Chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości 
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu