Mamy 8550 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Rachunkowość elementy zaawansowane

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Chrobak
tel.: 12 623 73 43
email: szkolenia@taxconsilium.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SZKOLENIE: Rachunkowość elementy zaawansowane
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: e-learning
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Podczas szkolenia nauczysz się wybranych zagadnień rachunkowości zaawansowanej, m.in. różnice kursowe, rozliczanie i ewidencja kontaktów długoterminowych , leasing operacyjny i finansowy wg Ustawy o Rachunkowości oraz Leasing wg MSSF 16, podatek odroczony, rozliczenia między okresowe kosztów czynne i bierne oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Barbara Talowka - Ciołczyk - posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych.  Od 26 lat praktyk w rachunkowości, doświadczenie zdobyła w działach finansowo-księgowych podmiotów o różnych branżach (produkcyjnych , usługowych i handlowych) notowanych na GPW. Obecnie Kierownik działu finansowo księgowego w Grupie Kapitałowej, dodatkowo współpracownik różnych podmiotów jako konsultant. Posiada blisko 10 letni staż jako trener rachunkowości ze zrealizowanymi około 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w szczególności w tematach: odroczony podatek dochodowy, rachunek przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu EXCELA, rachunek kosztów, środki trwałe i WNiP, oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF.
Program: 1. Różnice kursowe

Dodatnie i ujemne różnice kursowe
Ujęcie w księgach
Wycena na dzień bilansowy
Metoda bilansowa i podatkowa ujęcia różnic kursowych

2. Kontrakty długoterminowe
Pojęcie umów długoterminowych
Wpływ na prezentację przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym
Metody określania przychodów kontraktów długoterminowych

3. Leasing
Leasing finansowy
Leasing operacyjny
Ujęcie bilansowe i podatkowe leasingu
Ujęcie leasingu w jednostkach stosujących MSSF

4. Podatek odroczony
Istota odroczonego podatku
Różnice przejściowe
Tworzenie rezerw
Ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym

5. Rozliczenia między okresowe kosztów i przychodów
Pojęcie rezerw a rozliczeń międzyokresowych biernych
Pojęcie międzyokresowych rozliczeń czynnych
Pojęcie międzyokresowych rozliczeń przychodów
Efekt podatkowy RMK i RMP
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym
Wymagania: To szkolenie jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

- Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić)
- Pracujesz w dziale finansowo - księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie
- Masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
- Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zyskać nowe umiejętności
 

Poleć szkolenie znajomemu