Mamy 8550 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Bilans – Aktywa i Pasywa

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Chrobak
tel.: 12 623 73 43
email: szkolenia@taxconsilium.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SZKOLENIE: Bilans – Aktywa i Pasywa
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: e-learning
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Podczas szkolenia nauczysz się sporządzać bilans przedsiębiorstwa. Poznasz strukturę aktywów i pasywów oraz metody wyceny na dzień bilansowy i dzień powstania. Zapoznasz się z podstawowymi operacjami na aktywach i pasywach oraz ich ujęciem w księgach. Przedstawione zostaną rodzaje inwentaryzacji, terminy ich wykonywania oraz ujęcie w księgach różnic z niej wynikających.

Nasze szkolenie da ci realne korzyści, konkretne umiejętności. Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów. Dajemy gwarancję, że zajęcia zostaną przeprowadzone merytorycznie, praktycznie i efektywnie.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Barbara Talowska - Ciołczyk - posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 26 lat praktyk w rachunkowości, doświadczenie zdobyła w działach finansowo-księgowych podmiotów o różnych branżach (produkcyjnych , usługowych i handlowych) notowanych na GPW. Obecnie Kierownik działu finansowo księgowego w Grupie Kapitałowej, dodatkowo współpracownik różnych podmiotów jako konsultant. Posiada blisko 10 letni staż jako trener rachunkowości ze zrealizowanymi około 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w szczególności w tematach: odroczony podatek dochodowy, rachunek przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu EXCELA, rachunek kosztów, środki trwałe i WNiP, oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF.
Program: 1. Aktywa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

2. Pasywa
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy

3. Wycena bilansowa i podatkowa – aktywów i pasywów

4. Operacje na Aktywach – Środki trwałe, Należności , RMK czynne itp.

5. Operacje na pasywach – Rezerwy , RMK bierne , zobowiązania itp.

6. Inwentaryzacja – braki i nadwyżki – ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym

7. Przykłady sporządzania bilansu
Wymagania: To szkolenie jest właśnie dla Ciebie, jeśli:
- Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić)
- Pracujesz w dziale finansowo - księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie
- Masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
- Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zyskać nowe umiejętności
 

Poleć szkolenie znajomemu