Mamy 8429 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Nabywanie mienia do zasobu gminnego

Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marta Strzelecka-Saternus
tel.: 42 307 32 38
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nabywanie mienia do zasobu gminnego
Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści
Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nabywania mienia do zasobu komunalnego w trybie tzw. komunalizacji oraz innych trybach wynikających z przepisów prawa oraz prawidłowego sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędna do prawidłowego nabywania do zasobu komunalnego nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Z wykształcenia inżynier geodezji – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.
Program: I. Komunalizacja na podstawie przepisów ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:
• Zakres mienia podlegającego komunalizacji.
• Komunalizacja z mocy prawa (art. 5 ust.1 i 2).
• Komunalizacja na wniosek gminy (art.5 ust. 3 i 4).
II. Komunalizacja na podstawie przepisów ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:
• Zakres mienia podlegającego komunalizacji.
• Komunalizacja z mocy prawa (art. 5 ust.1 i 2).
• Komunalizacja na wniosek gminy (art.5 ust. 3 i 4).
• Spisy inwentaryzacyjne mienia – obowiązek sporządzania.
• Decyzje komunalizacyjne – omówienie procedury wydawania.
• Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa – jako organ odwoławczy od decyzji komunalizacyjnej.
• Omówienie zmiany wprowadzonej w kwietniu 2020 r. do ustawy „komunalizacyjnej” w zakresie usunięcia przepisów umożliwiających procedowanie komunalizacji z urzędu.
III. Nabywanie mienia do zasobu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych przepisów prawa, w szczególności:
• Art. 13, 14, 15, 16, 22, 98, 105, 113 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Art. 13 ust. 2 i art. 24 ust.5 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
• Art. 54 ust.1 pkt. 4 ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.
• Art. 38d, 38e ustawy o lasach.
• Art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe.
• Art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną.
• Art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – specustawa drogowa.
• Ustawa o drogach publicznych – zmiana kategorii drogi a zmiana własności tej drogi.
IV. Prawidłowe sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego:
• Podstawa prawna wymogu sporządzania informacji o stanie mienia – omówienie przepisów ustawy o finansach publicznych.
• Niezbędne dane umieszczane w informacji o stanie mienia dotyczące:
a. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
b. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.
c. Zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
d. Dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
e. Innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
• Ramy czasowe sporządzania informacji o stanie mienia.
• Rola prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości w sporządzaniu informacji o stanie mienia.
V. Dyskusja.
Wymagania: Adresaci
Pracownicy urzędów gmin zajmujący się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami a w szczególności nabywaniem nieruchomości do zasobu jak również pracownicy urzędów wojewódzkich prowadzący postępowania administracyjne w sprawach potwierdzenia z mocy prawa lub przekazania mienia jednostkom samorządu terytorialnego.
Świadczenia dodatkowe: Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 

Poleć szkolenie znajomemu