Mamy 8429 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Proces inwestycyjny 2021

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola Berdysz
tel.: 606107422
email: fwb5@wp.pl
fwb5@fwb5.org

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego do pozwolenia na użytkowanie
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Webinar
Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone dla inwestorów, projektantów, inspektoró budowlanych, beneficjentów funduszy europejskich na inwestycje budowlane.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Mgr inż. architekt Mariola Berdysz
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające na realizację inwestycji budowlanej i projekt zmian systemu planowania
2. W jakich przypadkach wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
2.1. jakie inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego
2.2. jakie inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy
2.3. jakie inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych
2.4. jakie postępowania są umarzane
3. Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
3.1. uregulowania wspólne
3.2. różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.3. „lex specjalis” i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań
3.4. projektowana cyfryzacja procedur
3.5. terminy na wydanie decyzji
4. Jak zgodnie ze słowniczkiem ustawy kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych:
4.1. roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż i instalowanie
4.2. obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
4.3. obszar oddziaływania obiektu budowlanego – stosowanie nowej definicji
5. Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:
5.1. Pozwolenie na budowę
5.2. Nowy projekt budowlany – zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie oraz jego zmiana od 1 lipca 20201 r.
5.3. Nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych od 19 września 2020 r.
5.4. Zgłoszenie robót budowlanych
5.5. dziennik budowy i tablica budowy – nowe rozporządzenie od 19 wrześni a20201 r.
5.6. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
6. Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie z Prawem budowlanym:
6.1. obowiązki inwestora
6.2. obowiązki uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego:
7. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
7.1. kryteria definiowania istotnego nieistotnego odstąpienia – nowe zasady od 19 września 2020 r.
7.2. obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień,
7.3. odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymagające zamiennej dokumentacji projektowej
8. Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej skutki – zmiany w przepisach od 19 września 2020 r.
8.1. budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym
8.2. budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
8.3. wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
8.4. nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
8.5. wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
8.6. wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania
8.7. możliwość uzyskania ulgi w opłatach legalizacyjnych
8.8. uproszczona legalizacja 20 letnich samowoli budowlanej
8.9. legalizacja samowoli budowlanej zakończonej przed 1 stycznia 1995 r.
9. Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania obiektu
9.1. dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy
9.2. zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu
9.3. pozwolenie na użytkowanie w czasie pandemii
9.4. użytkowanie część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót
10. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje – zmiany przepisów
Wymagania: Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie zgłoszenia na maila oraz dokonanie wpłaty na konto. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz potwierdzenie terminu przesyłamy odpowiednio na podany mail
Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe i certyfikat ukonczenia webinarium, materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu