Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Obowiązkowa dokumentacja maszyn

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Mieszczak
tel.: 33/818 22 33
email: szkolenia@agamon.biz

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Obowiązkowa dokumentacja maszyn
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: Webinar
e-learning
Opis:

W celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami europejskich dyrektyw maszynowych oraz polskiej Ustawy o Systemie Oceny Zgodności należy sporządzić dokumentację maszynową, która jest obowiązkowo kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie elementy obowiązkowej dokumentacji maszynowej.

Szkolenie prowadzi doświadczony Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy:

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.
Wielkość grupy: 20
Program: 1.Instrukcja obsługi maszyny w myśl dyrektywy 2006/42/WE
- co to jest dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR);
- język i przejrzystość instrukcji obsługi;
- wytyczne opracowywania i redagowania informacji (wymagania PN-EN ISO 12100);
- obligatoryjna treść (zawartość) instrukcji obsługi;
- najczęściej popełniane błędy;
- deklaracja hałasu;
- materiały promocyjne.

2. Deklaracja zgodności WE
- język i forma deklaracji;
- elementy składowe deklaracji;
- odniesienie do innych przepisów UE;
- odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych;
- wzór deklaracji zgodności WE dla maszyn.

3. Zakup maszyn – obowiązki pracodawcy
- wymagania art. 217 Kodeksu pracy;
- zakres weryfikacji dokumentów przy kupnie nowej maszyny.

4. Dokumentacja techniczna maszyny
- język i dostępność dokumentacji;
- elementy składowe dokumentacji technicznej;
- dokumentacja oceny ryzyka;
- rola norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE.

5. Dokumentacja maszyny nieukończonej
- pojęcie maszyny nieukończonej;
- odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej;
- instrukcja montażu;
- deklaracja włączenia.

6. Modernizacja maszyn
Wymagania: Profil uczestników:
- Służby BHP
- Kierownicy Utrzymania Ruchu,
- Dyrektorzy Produkcji,
- Dyrektorzy Techniczni,
- Szefowie,
- Menedżerowie.


Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
 

Poleć szkolenie znajomemu