Mamy 8387 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Programy polityki zdrowotnej

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 533 721 103
email: agnieszka.osman@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Programy polityki zdrowotnej - przygotowanie, realizacja, finansowanie
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne
Metodyka: Webinar
Opis: Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu przygotowania, finansowania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną różnice między programami zdrowotnymi a programami polityki zdrowotnej (PPZ) oraz warunki finansowania PPZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się w jakim trybie wyłaniać wykonawców programów, jakie są zasady przekazywania środków publicznych na realizację zadań z zakresu zdrowia i kontroli, jak prawidłowo te środki mogą zostać wykorzystane oraz jak przestrzegać dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji PPZ.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prowadzący:
doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.
Program: Program:
1. Regulacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:
• programy zdrowotne a programy polityki zdrowotnej,
• zakres przedmiotowy programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej oraz ich spójność,
• podstawy programowe PPZ,
• zakres rzeczowy PPZ,
• opinia Prezesa AOTMiT,
• raport końcowy z realizacji programu,
• warunki zawieszenia realizacji PPZ.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 roku w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej oraz raportu z jego realizacji:
• obowiązujące wzory dokumentów,
• zasady przygotowania PPZ oraz raportu z jego realizacji.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych.
4. Inne regulacje związane z przygotowaniem PPZ – ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia.
5. Wytyczne, wskazówki, odpowiedzi na pytania AOTMiT dotyczące planowania, wdrażania i realizacji PPZ.
6. KREATOR PPZ – aplikacja AOTMiT do przygotowania dokumentacji PPZ.
7. Lokalne dokumenty strategiczne w obszarze ochrony zdrowia jako podstawa przygotowania PPZ.
8. Tryby finansowania programów polityki zdrowotnej:
• konkurs ofert i tryby pozakonkursowe,
• zasady przekazania środków,
• finansowanie PPZ: podmiot leczniczy własny (SPZOZ, spółka), inne podmioty lecznicze, w tym niefinansowane z NFZ, inne podmioty zewnętrzne realizujące programy profilaktyczne,
• dyscyplina finansów publicznych.
9. Zasady finansowania programów polityki zdrowotnej przez NFZ:
• warunki formalne.
• procedura ubiegania się o środki.
• wartość dofinansowania.
10. CASE STUDY – przykładowe dokumenty: strategie zdrowotne, programy polityki zdrowotnej realizowane przez jst, ocena programu przez AOTMiT, programy finansowane przez NFZ.
 

Poleć szkolenie znajomemu