Mamy 8498 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Efektywne programowanie w języku Java

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
email: szkolenia@infotraining.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Efektywne programowanie w języku Java
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Uczestnicy szkolenia poznają zasady efektywnego wykorzystania języka Java oraz jego podstawowych bibliotek. Dowiedzą się, jak stosować wyjątki przechwytywalne i wyjątki czasu wykonania oraz poznają zalety stosowania statycznych klas składowych. Omówione zostaną także metody sprawdzania poprawności parametrów, projektowania sygnatur oraz idiomy, które umożliwiają tworzenie wydajnego i profesjonalnego programowania.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 10
Program: Tworzenie i usuwanie obiektów

* Zastosowanie Fabryk do tworzenia obiektów
* Zastosowanie budowniczego do obsługi wileu parametrów konstruktora
* Klasy singletonowe
* Unikanie powielania obiektów
* Usuwanie niepotrzebnych referencji do obiektów

Metody wspólne dla wszystkich obiektów

* Prawidłowa implementacja metod: equals, hashCode, toString
* Implementacja interfejsu Comparable
* Implementacja metody clone - wzorzec projektowy Prototype

Klasy i interfejsy

* Ograniczanie dostępności klas i ich składników
* Zapewnianie niezmienności obiektu - wzorzec Immutable
* Zastępowanie dziedziczenia kompozycją
* Projektowanie i dokumentowanie klas przeznaczonych do dziedziczenia
* Stosowanie interfejsów zamiast klas abstrakcyjnych
* Zastosowanie obiektów funkcyjnych do reprezentowania strategii - wzorzec Strategy
* Stosowanie statycznych klas składowych

Typy ogólne

* Stosowanie typów ogólnych
* Stosowanie metod ogólnych
* Zastosowanie związanych szablonów do zwiększania elastyczności AP

Typy wyliczeniowe i adnotacje

* Użycie typów wyliczeniowych
* Użycie EnumSet zamiast pól bitowych
* Użycie EnumMap zamiast indeksowania kolejnością
* Emulowanie rozszerzalnych typów wyliczeniowych za pomocą interfejsów
* Korzystanie z adnotacji zamiast wzorców nazw
* Spójne użycie adnotacji Override
* Użycie interfejsów znacznikowych do definiowania typów

Metody

* Defensywne kopiowanie
* Rozsądne korzystanie z przeciążania
* Rozsądne korzystanie z metod varargs
* Zwracanie pustych tablic lub kolekcji zamiast wartości null

Programowanie

* Problemy z wydajnością przy łączeniu ciągów znaków
* Odwoływanie się do obiektów poprzez interfejsy
* Stosowanie interfejsów zamiast refleksyjnośc

Wyjątki

* Stosowanie wyjątków przechwytywanych i wyjątków czasu wykonani
* Wykorzystanie wyjątków standardowych
* Zachowanie atomowości w przypadku błędu
* Dokumentowanie wyjątków zgłaszanych przez metodę
* Udostępnianie danych o błędzie

Współbieżność i serializacja

* Synchronizacja dostępu do wspólnych modyfikowalnych danych
* Stosowanie wykonawców i zadań zamiast wątków
* Stosowanie narzędzi współbieżności zamiast wait i notify
* Dokumentowanie bezpieczeństwa dla wątków
* Grupy wątków

Serializacja

* Implementacja interfejsu Serializable
* Wykorzystanie własnej postaci serializowanej
* Defensywne tworzenie metody readObject
* Stosowanie typów wyliczeniowych zamiast readResolve do kontroli obiektów
* Użycie pośrednika serializacji zamiast serializowanych obiektów - wzorzec Proxy
 

Poleć szkolenie znajomemu