Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Doradztwo personalne w zarządzaniu zmianą

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Doradztwo personalne w zarządzaniu zmianą
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Studia mają na celu przygotowanie specjalistów działów personalnych, HR managerów, którzy potrafią diagnozować efektywność i wykorzystywać w pełni potencjał pracowników, poznając ich zdolności i predyspozycje. Rolą dobrego doradcy personalnego jest wspieranie rozwoju kariery pracowników, tak by potrafili odnaleźć się w nowych rolach zawodowych, a także dokonanie zmian w zakresie organizacji pracy poszczególnych stanowisk czy całych działów zanim wymogi rynkowe wprowadzą przedsiębiorstwo w stan sytuacji kryzysowej, wymuszając jednocześnie nagłe przeprowadzenie restrukturyzacji.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzą psychologowie, doradcy personalni oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki doradztwa zawodowego oraz HR m.in.: dr Adam Aduszkiewicz, Magdalena Czwojda, Ewa Karwacka, Dariusz Ludwiczak, Marek Małkowicz, dr Waldemar Wodniak.
Program: 1. Psychologia zmiany (8 godzin)
• Predyspozycje psychiczne, a gotowość na zmiany.
• Fazy reakcji na zmianę.
• Diagnoza przejawów oporu na zmianę.
• Metody przezwyciężania oporu wobec zmian w przedsiębiorstwach.
2. Pomiar i diagnoza efektywności pracy i pracowników (14 godzin)
• Poziomy efektywności.
• Wskaźniki efektywności, Key Performance Indicator.
• Podstawowe metody zbierania danych.
• Mapa HPI.
3. Role HR w firmie (8h)
• Modelowy system zarządzania personelem
• Wąskie gardła i słabe punkty w polskiej rzeczywistości HR
• Zintegrowany system zarządzania HR
• Pozycja HR w strukturze firmy

4. Rola i pozycja doradcy w firmie (8h)
• Mity dotyczące roli i pozycji doradcy utrudniające wprowadzanie zmian.
• Neutralna pozycja doradcy – podstawowym narzędziem budowania zaufania i efektywności wprowadzania zmian.
• Kluczowe umiejętności doradcy.
• Pracownik/menedżer z wewnątrz firmy – w roli doradcy.

5. Zasady reorganizacji pracy (12h)
• Mapowanie procesów.
• Analiza i weryfikacja struktury organizacji pracy oraz zakresów odpowiedzialności.
• Planowanie stanowisk pracy.
6. Konflikty zbiorowe - metody pokonywania aktywnego oporu przed zmianą. (12h)
• Rola Zarządu, menadżera HR i związków zawodowych w procesie zmian.
• Bariery zmian w strukturze organizacyjnej
• Reakcje na zmiany i przyczyny oporu przed zmianami.
• Metody pokonywania oporu.
7. Programy outplacement – warsztaty (8h)
• Korzyści zwolnień monitorowanych.
• Komunikowanie procesu zmiany.
• Rozwiązania systemowe dla zwalnianych pracowników i wsparcie dla zwalnianych pracowników.
• Przygotowanie kadry menadżerskiej do rozmów ze zwalnianymi pracownikami.
8. Doradztwo zawodowe (28h)
• Pomoc pracownikowi w ocenie własnego potencjału z punktu widzenia potrzeb firmy, zawodów i stanowisk przyszłości.
• Diagnoza predyspozycji zawodowych i psychospołecznych
• Wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczącej własnej kariery.
• Programy/rozwiązania przygotowujące do pracy na nowych stanowiskach.
9. Zarządzanie karierą (20h)
• Etapy życia i fazy kariery.
• Organizacyjne uwarunkowania kariery.
• Kotwice kariery.
• Zasady planowania ścieżek karier i przygotowywania planów sukcesji.
10. Zarządzanie talentami i rozwojem (18h)
• Ocena kompetencji, jako punkt wyjścia do planowania rozwoju.
• Metody rozwoju pracowników i uwarunkowania ich skuteczności.
• Budowanie i realizacja programów rozwojowych.
• Identyfikacja talentów w firmie i planowanie ich kariery.
11. Metody podnoszenia morale pracowników, którzy pozostali w firmie
(18h)
• Komunikacja procesu zmiany i tworzenie klimatu spokoju.
• Kodeks etyki i wartości firmy.
• Programy rozwojowe i systemy motywacyjne dla pozostających w firmie.
• Włączanie „pozostających” w firmie w proces przygotowywania wdrożenia zmian.

12. Panowanie nad grami i manipulacjami w procesie restrukturyzacji (8h)
• Czym są gry psychologiczne i kiedy się ujawniają?
• „Stany ja” – sposoby komunikowania się ludzi.
• Jak radzić sobie z grami i manipulacjami?
13. Zarządzanie wiedzą w organizacji, sposobem na pełniejsze wykorzystanie talentów (10h)
• Przepływ wiedzy w organizacji, modelowanie strategii najlepszych pracowników.
• Wykorzystanie najlepszych pracowników do rozwijania programy mentoringu.
14.Seminarium (8h)
Wymagania: Adresatami tego kierunku są przede wszystkim specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym, przedstawiciele działów HR, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o praktyczne umiejętności wprowadzania zmian w systemie kadrowym i organizacji pracy. Studia skierowane są także do kadry kierowniczej i właścicieli firm, którzy chcą mieć realny wpływ na przeprowadzane w przedsiębiorstwie reorganizacje służące budowaniu efektywności działań pracowników.
 

Poleć szkolenie znajomemu