Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Negocjacje i mediacje

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Negocjacje i mediacje
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Studia wyposażają uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobywają umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do generowania różnych rozwiązań i prowadzenia skutecznych rozmów służących obustronnemu porozumieniu. Uzyskują konkretną wiedzę z zakresu prawa, niezbędną w zakresie pokojowego, konstruktywnego, a przede wszystkim pozasądowego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, gospodarczych i rodzinnych. Ponadto ukończenie studiów uprawnia do uzyskania wpisu na listę mediatorów Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w Poznaniu.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Wykładowcami są psychologowie, prawnicy, praktycy i specjaliści w zakresie teorii konfliktu oraz alternatywnego rozwiązywania sporów, trenerzy wystąpień publicznych, negocjacji i mediacji, posiadający zarówno wiedze teoretyczną jak i praktykę prowadzenia mediacji.
Program: 1. Autodiagnoza (8 godz.)
• ćwiczenia i testy umożliwiające poznanie swoich mocnych i słabych stron
• narzędzia do analizy i doskonalenia kompetencji

2. Komunikacja (10 godz.)
• komunikacja interpersonalna (z asertywnością)
• komunikacji niewerbalnej
• autoprezentacja i wystąpienia publiczne

3. Wprowadzenie do negocjacji (10 godz.)
• istota negocjacji
• strategie i taktyki negocjacyjne
• fazy negocjacji (McKay, Davis, Fanning)
• typy negocjacji

4. Etapy negocjacji (10 godz.)
• przygotowanie się do negocjacji
• faza badania potrzeb
• faza wysuwania propozycji
• faza zakończenia negocjacji

5. Skuteczne negocjacje (10 godz.)
• analiza umysłu negocjatora
• struktura zespołu negocjacyjnego
• style negocjacji
• narzędzia skutecznych negocjacji

6. Negocjacje międzynarodowe (10 godz.)
• relacje międzykulturowe
• bariery negocjacji międzynarodowych
• kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania
• przegląd narodowych stylów negocjowania

7. Wywieranie wpływu na ludzi (10 godz.)
• istota wywierania wpływu
• różnice pomiędzy wpływem władzą a manipulacją
• postawy i ich zmiana
• dostosowywanie technik wywieranie wpływu do ukrytych potrzeb ludzi, zgodnie z ich typem osobowości

8. Konflikty i ich rozwiązywanie (15 godz.)
• istota konfliktów
• źródła konfliktów
• zarządzanie konfliktem
• psychologiczne uwarunkowania skutecznego rozwiązywania sporów

9. Etykieta biznesu (15 godz.)
• rola dobrych obyczajów; kultura współżycia
• postępowanie w kontaktach międzyludzkich (przedstawianie, pozdrawianie)
• bilety wizytowe( rodzaje, funkcje)
• pierwsze wrażenie
• ubiory w życiu oficjalnym i towarzyskim
• zachowanie przy stole
• zasada precedencji, jej praktyczne zastosowanie

10. Mediacja i jej praktyczne zastosowanie (30 godz.)
• etapy i efekty mediacji
• uregulowania prawne dotyczące mediacji
• zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego
• facylitacja
• symulacja postępowań mediacyjnych/trening mediacyjny
• mediacje międzykulturowe

11. Mediacje rodzinne (30 godz.)
• specyfika sporów rodzinnych
• dziecko w mediacji, w sytuacji rozstania rodziców
• przemoc w rodzinie

12. Etyka negocjacji i mediacji (8 godz.)
• zasady wynikające z przepisów prawa
• tajemnica mediacyjna, poufności, bezstronności, neutralności
• dylematy moralne

13. Seminarium (8 godz.)
Wymagania: Adresatami studiów są specjaliści, managerowie, pracownicy firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji. Studia powstały z myślą o osobach, które myślą o zawodzie mediatora, negocjatora, a także są zainteresowane profesjonalnym podjęcie dialogu w sferach handlowych, biznesowych, rodzinnych czy międzynarodowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu