Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Public Relations - akademia spin doctora

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Public Relations - akademia spin doctora
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów zajmujących się tworzeniem wizerunku osób publicznych, którzy będą potrafili w elastyczny sposób zarządzać komunikacją oraz wykorzystywać elementy socjotechniki, by osiągnąć subiektywnie najlepszy rezultat. Słuchacze będą się uczyć przygotowywania wystąpień publicznych i prezentacji, budowania strategii kampanii wyborczych, reagowania w medialnych sytuacjach kryzysowych oraz odpowiedniego interpretowania faktów i zjawisk.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez praktyków, zajmujących się tworzeniem wizerunku osób publicznych, przygotowywaniem kampanii wyborczych, nawiązywaniem relacji z mediami, jak i teoretyków z zakresu marketingu politycznego, zarządzania komunikacją, problematyki psychologii PR. Wykładowcami akademii spin doktora są m.in.: dr Karolina Churska-Nowak, Sebastian Drobczyński, Joanna Kardasz-Dyc, Marek Kaźmierczak, dr Małgorzata Mielczarek, Tomasz Lisiecki, Sylwia Michalska, Andrzej Ogórkiewicz, Beata Pająk, Mariusz Pawlukiewicz, prof. dr hab. Piotr Pawełczyk, dr Dorota Piontek, Kinga Podraza, dr Waldemar Rydzak, dr Jacek Trębecki, Marcin Witkowski
Program: 1. Wprowadzenie (5 godz.)
• Historia powstania
• Istota i znaczenie pojęcia SPIN DOCTOR
• Współczesne i przyszłe zapotrzebowanie na usługi SPIN DOCTORÓW
2. Tworzenie zapotrzebowania na informację (21 godz.)
• Zapotrzebowanie na informacje z pnktu widzenia psychologii
• Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? – charakterystyka współczesnego człowieka i jego oczekiwań
• Siła wpływu jednostki na otoczenie społeczne
• Analiza rynku i wykorzystywanie badań do tworzenia zapotrzebowania na informację
3. Tworzenie szumu (32 godz.)
• Historia propagandy – umiejętność wykorzystywania przeszłości do współczesnych zadań
• Istota i znaczenie komunikacji niewerbalnej we współczesnych stosunkach międzyludzkich
• Komunikacja pisana – obrona przed „pokoleniem klawiatury”
• Komunikacja mówiona – retoryka, erystyka i dialektyka – jako podstawowe narzędzia w pracy SPIN DOCTORA
4. Tworzenie obrazu (32 godz.)
• Psychologia obrazu
• Media Relations – jako przejaw wpływu na otaczającą rzeczywistość
• Kreowanie wizerunku osób
• Kreowanie wizerunku firm
• Stylizacja i wizaż
• Wykorzystanie marketingu politycznego w tworzeniu obrazu
5. Wywieranie wpływu (24 godz.)
• Techniki wywierania wpływu, manipulacja i socjotechniki
• Umiejętność dokonywania prezentacji
• Wystąpienia publiczne
• Wykorzystanie własnych umiejętności społecznych
6. Zniekształcanie obrazu rzeczywistości (24 godz.)
• Istota i znaczenie Czarnego PR
• Podważanie wizerunku człowieka
• Obalanie marki firmy
• Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
• Obrona przed Czarnym PR

7. Tworzenie przyszłości (16 godz.)
• Nowe technologie – informacje w nowych środkach przekazu
• Nowe techniki tworzenia informacji
8. Zapotrzebowanie na innowacyjność (16 godz.)
• Różnice między ludźmi podstawą kształtowania się rynku
• Psychologiczne czynniki postrzegania firm i ludzi

9. Seminarium (10 godz.)
Wymagania: Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników agencji reklamowych i public relations, pracowników działów marketingi i promocji, rzeczników prasowych, doradców medialnych, pracowników z kręgu biznesu i polityki, którzy odpowiadając na zapotrzebowanie rynku chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, by podjąć pracę w charakterze doradcy organizacji, polityka czy innej znanej osoby, który dba o to by wypowiedzi jego podopiecznego były relacjonowane i interpretowane w pożądany sposób.
 

Poleć szkolenie znajomemu