Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Psychologia w biznesie

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prowadzone z SWPS
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem studiów jest dostarczenie szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii oraz jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu, począwszy od budowania strategii rozwoju firmy, poprzez realizację działań oraz tworzenie sieci współpracy i grup odbiorców. Podczas zajęć słuchacze będą kształcić umiejętności intra- oraz interpersonalne, niezbędne w efektywnej realizacji codziennych wyzwań zawodowych. Zdobędą wiedzę z zakresu psychologii pracy, motywowania do działania, sztuki argumentowania, perswazji, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, budowania właściwych stosunków w organizacji biznesowej, skutecznej reklamy i pracy z klientem. Nauczą się radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji oraz unikania błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: I. Budowanie zespołu- warsztat integracyjny (16 godz.)

II. Psychologia menedżera- blok umiejętności intrapersonalnych (49 godz.)

1. Autodiagnoza- poznanie własnych mocnych i słabych stron przy użyciu nowoczesnych metod psychologicznych (10 h)

2. Radzenie sobie ze stresem- Jak uniknąć stresu w firmie, czyli wypalenia, zapracowania i mitu absolutnej sprawności (8 h)

3. Brainfitness- sprawny umysł, a zdrowy styl życia (8 h)

4. Autoprezentacja- sztuka wyrażania siebie w relacjach z innymi (8 h)

5. Umysł menedżera (6 godz.)


6. Zarządzanie sobą w czasie- jak efektywnie wykorzystywać swój czas (8 godz.)

7. Sesja coachnigowa – indywidualne spojrzenie na własną ścieżkę zawodową (1 godz.)

III. Psychologia organizacji i psychologia kierowania ludźmi (46 godz.)

1. Rekrutacja pracowników- jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata (8 godz.)

2. Psychologia motywowania do pracy- jak wzmocnić zespół w dążeniu do celu (10 godz.)

3. Kierowanie zespołami pracowników- skuteczność różnych stylów kierowania (8 godz.)

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna- wpływ słów, gestów i mimiki na jakość porozumienia (8 godz.)

5. Przeciwdziałanie stagnacji w organizacji- zarządzanie konfliktem i zmianą (12 godz.)

IV. Psychologia ekonomiczna i psychologia finansowa (36 godz.)

1. Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem- psychologiczne aspekty dokonywania wyborów (12 godz.)

2. Psychologia giełdy i behawioralne finanse- teorie rynku finansowego
w ekonomii, a rzeczywiste, potwierdzone badaniami zachowania inwestorów(12 godz.)

3. Psychologia pieniądza- oszczędzanie, podatki, zakup ubezpieczeń i hazard z perspektywy psychologii ekonomicznej (12 godz.)

V. Psychologia rynku i psychologia relacji z konsumentem (30 godz.)

1. Neuromarketing i metody badania mózgu w badaniu konsumentów- związek nauki z biznesem (4 godz.)
2. Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich- skuteczna reklama stworzona w oparciu o emocje, uwagę i pamięć konsumenta (4 godz.)
3. Wywieranie wpływu społecznego – praktyczny trening obrony przed manipulacją (10 godz.)
4. Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel (12 godz.)


VI. Seminaria dyplomowe (8 godz.)
Program: Zajęcia prowadzone są przez wykładowców najlepszych uczelni w kraju, a także najwyższej klasy specjalistów, praktyków oraz trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadry zarządzającej, m.in.: dr Maciej Błaszak, dr Zbigniew Piskorz. Kierownikiem studiów jest dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizujący się przede wszystkim w problematyce psychologii ekonomicznej (m.in. psychologii giełdy, podejmowania decyzji behawioralnych finansów) oraz współpracujący z firmami, inwestorami w charakterze konsultanta i doradcy.
Wymagania: Psychologia w biznesie adresowana jest do osób pracujących w różnych obszarach biznesu, takich jak: zarządzanie personelem, zarządzanie marketingowe, reklama, badania rynkowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, audyty personalne i audyty finansowe. Studia są kierowane zarówno do osób zajmujących stanowiska na wyższych szczeblach zarządzania, jak i do menedżerów średniego szczebla. Wiedza wykładana podczas studiów będzie też bardzo przydatna dla przedsiębiorców – właścicieli firm, którzy samodzielnie podejmują decyzje z różnych obszarów zarządzania.
 

Poleć szkolenie znajomemu