Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Psychologia zarządzania projektami

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prowadzone z SWPS
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Studium rozwija strategiczne kompetencje niezbędne w procesie zarządzania projektami.
Główny nacisk położony jest na rozwój kompetencji menedżerskich, wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w najbardziej efektywny sposób oraz prowadzenie prezentacji wyników prac projektowych. Słuchacze zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą analizowania opłacalności i tworzenia budżetu projektu, generowania rozwiązań oraz podejmowania negocjacji, kontrolowanie ryzyka i dokonywania kreatywnych zmian. Studium zapewnia szerokie spojrzenie na wykorzystywanie wiedzy projektowej w różnych organizacjach i na różnych stanowiskach od biznesowych, przez administrację po organizacje pożytku publicznego.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SWPS oraz praktyków prowadzących szkolenia i warsztaty menedżerskie dla kadry kierowniczej, specjalistów i doradców zajmujących się zarządzaniem projektami, procesami oraz jakością. Koordynatorem merytorycznych jest Krzysztof Kotapski, światowej klasy ekspert z zakresu przywództwa, rozwoju kompetencji trenerskich, rozwoju standardów kompetencyjnych poprawiających skuteczność organizacji, budowania programów innowacyjnych, projektów coachingowych, wdrażaniu zmian, uruchamiania nowych projektów, autor projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych na zasadzie licencji w 42 krajach.
Program: 1.Wprowadzenie (4 godz.)
• definicja projektu i kluczowe elementy jego otoczenia
• cykl życia projektu
• procesy i ich związek z obszarami wiedzy o zarządzaniu projektami
• niezbędne umiejętności kierownika projektu i jego zadania
• zarządzanie integracją

2.Zakres projektu (4 godz.)
• planowanie i definiowanie zakresu projektu
• weryfikacja zakresu
• kontrola zakresu

3.Harmonogram projektu (12 godz.)
• definicja działań
• sekwencjonowanie działań
• szacowanie czasochłonności działań
• budowa harmonogramu
• kontrola wykonania harmonogramu

4.Budżetowanie i kontrola kosztów (12 godz.)
• planowanie zasobów
• szacowanie kosztów
• budżetowanie
• kontrola kosztów


5.Narzędzia komputerowe w zarządzaniu projektami -MS Project (18 godz.)


II. Kompetencje osobiste menedżera projektów (40 godz.)
1. Świadome przywództwo- zawód menedżer projektu (12 godz.)
• budowanie kultury współpracy opartej na zaufaniu
• umiejętność oceny potencjału pracowników na płaszczyźnie merytorycznej i motywacyjnej
• uwzględnienie potrzeb pracownika w zakresie jego rozwoju i samo motywacji
• zastosowanie coaching’u i mentoring’u w praktyce
• wprowadzenie zasad organizacji uczącej się
• stosowanie modelu kierowania 45/15
• zdiagnozowanie własnych kompetencji menedżerskich i zaplanowanie własnego rozwoju
• twórcze podejście do rozwoju potencjału intelektualnego pracowników

2. Negocjacje biznesowe i społeczne (12 godz.)
• planowanie struktury negocjacji
• techniki negocjacji i wybór odpowiedniej z nich
• reguły negocjacyjne
• typy negocjatorów
• kryteria skutecznych negocjacji
• taktyki negocjacyjne
• przyczyny nieudanych negocjacji

3. Innowacje i kreatywność (8 godz.)
• istota kreatywnego myślenia
• metody wyzwalania kreatywności
• analiza mocnych i słabych stron osobistych w procesie kreatywnego
• typologia ludzi kreatywnych

4. Profesjonalne prezentacje i moderacje (8 godz.)
• zadsady skutecznego prowadzenia prezentacji
• zasady występowania w roli moderatora
• przygotowanie się do prezentacji
• reagowanie na trudne sytuacje
• zasady argumentacji
III. Skuteczny zespół projektowy (60 godz.)
1. Zarządzanie czasem swoim i innych – (8 godz.)
• złodzieje czasu- analiza sytuacji
• motywowanie pracowników poprzez świadomość wartości czasu
• wyznaczanie celów i planowanie potrzeb
• pokonywanie stresu
• tworzenie osobistego banku danych

2. Skuteczna komunikacja (8 godz.)
• warunki przeprowadzania efektywnych rozmów
• produktywna rozmowa rzeczowa
• zakłócenia rozmowy- odczytywanie sygnałów
• efektywne formy przekonywania

3. Kierowanie przez cele (8 godz.)
• myślenie ukierunkowane na wynik
• wyznaczanie celów
• planowanie celów
• osiąganie celów
• kontrola wyników

4. Przywództwo zespołowe (8 godz.)
• Cechy skutecznego zespołu
• Kierowanie procesami w zespole
• Wprowadzanie zmian w zespole
• Style kierowania zespołem projektowym
• Diagnoza i plan rozwoju zespołu projektowego

5. Zarządzania konfliktami (12 godz.)
• definicje konfliktu
• anatomia i rozwój konfliktu
• model pracy z konfliktem
• osobiste preferencje rozwiązywania konfliktu
• konflikty nierealistyczne i realistyczne

6. Zarządzanie ryzykiem (8 godz.)
• definicja ryzyka i zarządzania ryzykiem
• planowanie zarządzania ryzykiem
• identyfikacja ryzyka
• jakościowa i ilościowa analiza ryzyka
• planowanie reakcji na ryzyko
• kontrola i monitorowanie ryzyka


7. Zarządzanie zmianami w oparciu o proces i ludzi (8 godz.)
• podmiotowe wciąganie osób w proces zmian
• profesjonalne planowanie zmian
• diagnoza własnych kompetencji jako lidera zmiany
• liczby, fakty, dane jako czynniki kontroli i sterowania zmianą

IV. Wiedza dotycząca zarządzania projektami w praktyce (20 godz.)
1. Gra- strategia zarządzania zespołem projektowym (8 godz.)


2. Studium przypadku zarządzania projektem (12 godz.)
Studenci w ramach narzędzi i instrumentów z zakresu metodyki zarządzania projektami w formie ćwiczeń i treningu przygotują kompleksowy proces zarządzania projektem na podstawie praktycznego studium przypadku

V. Seminaria dyplomowe (8 godz.)
Wymagania: Ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców, pragnących rozwinąć praktyczne kompetencje managera projektu, nastawionych na wyższą i nowoczesną kulturę zarządzania w celu m.in. zwiększenia konkurencyjności firmy czy instytucji. Adresatami studium są menedżerowie, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się prowadzenia projektów.
 

Poleć szkolenie znajomemu