Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Psychologia społeczna w praktyce

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prowadzone z SWPS
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej. W czasie studiów słuchacze nauczą się przygotowywania programów i kampanii społecznych, organizowanych przede wszystkim przez różnego typu fundacje pomocowe. Zrozumieją mechanizmy rządzące naszymi decyzjami i motywacją. Zdobędą teoretyczne podstawy oraz praktyczne umiejętności z zakresu budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów. Studia będą też okazją do samorozwoju, poprzez naukę świadomego kreowania własnego wizerunku i wystąpień publicznych, a treningi twórczości, asertywności oraz opanowywania stresu z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach zawodowych oraz w życiu prywatnym. Nauczą się także przygotowywania kampanii społecznych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz innych renomowanych uczelni w kraju. Część zajęć realizowanych w formie ćwiczeń czy warsztatów prowadzona będzie przez trenerów i praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia szkoleń.
Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Dariusz Doliński, znany psycholog społeczny, redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin (od 1993), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) i przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN.
Program: I. Psychologia społeczna (48 godz.)
1. Wstęp do psychologii ogólnej (4 godz.)
• miejsce psychologii społecznej wśród innych dziedzin psychologii
• społeczne, osobowościowe i biologiczne mechanizmy zachowań
• procesy poznawcze
• najnowsze trendy w psychologii

2. Procesy grupowe (12 godz.)
• grupy niespołeczne- jak obecność innych wpływa na nas
• grupowe decyzje- zjawisko myślenia grupowego
• interakcje w grupie- konflikt, rywalizacja, współpraca
• kiedy grupa staje się zespołem- role zespołowe i skuteczność zespołu
• efektywna komunikacja w grupie- przełamywanie barier

3. Reklama społeczna (10 godz.)
• przygotowanie, przeprowadzenie i badanie efektywności kampanii reklamowej
• pisanie planu kampanii przy wykorzystaniu różnych środków masowego przekazu
• wykorzystanie emocji negatywnych w reklamowych kampaniach społecznych

4. Wywieranie wpływu na ludzi (10 godz.)
• zjawisko hiperuległości
• sekwencyjne techniki wpływu społecznego
• techniki bazujące na dynamice interakcji
• postawy i ich zmiana
• bezrefleksyjność- stan zwiększający podatność na wpływ społeczny


5. Wywieranie wpływu społecznego (12 godz.)
• konformizm i uległość
• sytuacje sprzyjające uleganiu wpływowi
• osobowościowe wyznaczniki uległości
• techniki wpływu społecznego w mediach

II. Relacje interpersonalne (74 godz.)
1. Nawiązywanie kontaktu (8 godz.)
• komunikacja niewerbalna
• budowanie więzi poprzez otwartość
• trudne sytuacje interpersonalne
• techniki redukowania agresji
• umiejętne planowanie

2. Sztuka wyrażania siebie w kontaktach z innymi- rozwój kompetencji interpersonalnych (8 godz.)
• asertywność
• umiejętność wyrażania potrzeb, uczuć i opinii
• budowanie zaufania
• kontrola emocji
• przyznawanie się do błędów
• odmawiania
• Przyjmowanie pochwał i krytyki
• Empatia

3. Rozwiązywanie konfliktów (12 godz.)
• istota konfliktów
• źródła konfliktów
• rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów
• zarządzanie konfliktami

4. Negocjacje w życiu społecznym (12 godz.)
• typy negocjacji
• przydatne narzędzia komunikacyjne
• negocjacje nastawione na współpracę
• targowanie
• trudne sytuacje w negocjacjach

5. Komunikacja w firmie i PR (8 godz.)
• sztuka argumentowania
• różnice między presją a szantażem
• umiejętne dyskutowanie
• wewnętrzny wizerunek firmy
• budowanie tożsamości społecznej

6. Budowanie zespołu (8 godz.)
• czynniki sprzyjające integracji grupy
• dynamika grupowa
• sposoby pomocy grupie w przejściu przez fazy rozwoju
• radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w trakcie rozwoju grupy
• role grupowe
• czynniki zaburzające rozwój grupy
• rola lidera w rozwoju grupy

7. Atrakcyjność interpersonalna (8 godz.)
• efekt częstości kontaktów
• atrakcyjność fizyczna
• związki oparte na podobieństwach i przeciwieństwach
• ingracjacja i teoria wymiany społecznej
• style przywiązania

8. W co grają ludzie?- analiza relacji międzyludzkich (10 godz.)
• wprowadzenie do analizy transakcyjnej
• charakterystyka stanów Ja Rodzic, Dorosły, Dziecko- analiza funkcjonalna
• typy transakcji
• analiza gier życia codziennego

III. Osobiste kompetencje społeczne (68 godz.)
1. Ośrodki oceny i rozwoju- analiza własnych zasobów i deficytów (8 godz.)
• pojęcie i zastosowanie Assessment i Developpment Center
• typy zadań wykorzystywanych w Assessment i Development Center
• najczęstsze błędy w stosowaniu AC i DC

2. Autoprezentacja- jak spostrzegają nas inni (8 godz.)
• budowa własnego wiezrunku
• podstawy skutecznej autoprezentacji
• mowa ciała jako wsparcie osób występujących publicznie
• sposoby opanowywania stresu wystąpień publicznych
• narzędzia wspomagające prezentację
• reagowanie na trudne sytuacje

3. Radzenie sobie ze stresem (10 godz.)
• diagnoza stresu
• aktywne metody radzenia sobie ze stresem
• trening antystresowy
• wyzwanie czy zagrożenie- od stresu do optymalnego doświadczenia

4. Podejmowanie decyzji (10 godz.)
• kryteria oceny ryzyka
• psychologia szacowania prawdopodobieństwa
• heurystyki decyzyjne
• niestałość preferencji względem ryzyka
• księgowanie umysłowe
• rola emocji w dokonywaniu wyborów
• różnice indywidualne w ocenie i podejmowaniu ryzyka

5. Kreatywne myślenie (8 godz.)
• teorie twórczości
• neurologiczne podstawy twórczości
• bariery blokujące kreatywność
• trening kreatywności


6. Uczenie się i zapamiętywanie- trening umiejętności poznawczych (8 godz.)
• pamięć długotrwała i krótkotrwała
• koncentracja uwagi
• pobudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia
• mnemotechniki
• doskonalenie czytania


7. Inteligencja społeczna i emocjonalna (8 godz.)
• kompetencje społeczne
• kompetencje emocjonalne
• emocje a procesy poznawcze

8. Psychologia motywacji (8 godz.)
• podstawowe teorie motywacji
• motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
• relacja emocji i motywacji
• hierarchia i rodzaje potrzeb
• podnoszenie motywacji własnej
Wymagania: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, których interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, a szczególnie do osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych. Adresatami studiów są również osoby doceniające rolę tzw. miękkich umiejętności społecznych, związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją.
 

Poleć szkolenie znajomemu