Mamy 9336 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Optymalizacja i gospodarowanie zapasami

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Optymalizacja i gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Wykłady
Opis: Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

Cel szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 12
Program: Program szkolenia

* Czynniki kształtowania zapasów (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy, przyczyny gromadzenia zapasów, podział zapasów, metody sterowania zapasami)
* Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów (rodzaje popytu, cykl życia produktu, standardy obsługi klienta, poziom obsługi klienta, podział zapasów według kryteriów ważności)
* Kalkulacja czasu składania zamówień (cykl realizacji dostaw, problematyka nieterminowych dostaw, uwarunkowania niepełnych dostaw)
* Planowanie potrzeb materiałowych (miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa, metody planowania potrzeb materiałowych)
* Analiza poziomów (wielkości) zapasów (czynniki wpływające na wielkość dostaw, wielkość zapasów bieżących, poziom zapasów bezpieczeństwa, wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania, ocena punktu złożenia zamówienia, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów)
* Prognozowanie wielkości zapasów (cele i zadania prognozowania, prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe, prognozowanie sezonowe)
* Koszty zapasów (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody)
* Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ) (optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów strategicznych, optymalizacja dostaw grup towarowych, inwestowanie w zapasy, wielkość zapasów maksymalnych)
* Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami (usprawnienie procesu przepływu zapasów, wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami, analiza i ocena usprawnień)
 

Poleć szkolenie znajomemu