Mamy 8509 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Ochrona danych osobowych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Ochrona danych osobowych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Wstęp

Przetwarzanie danych pracowników zobowiązuje do stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi.
Firma ma obowiązek: prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosować środki zabezpieczenia danych, tj. polityki bezpieczeństwa i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” oraz wydania upoważnień i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych w firmie.

Profil uczestników

Administratorzy danych osobowych - przedsiębiorcy małych i dużych firm, administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych, mających styczność z danymi osobowymi. klientów lub pracowników.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy, dotyczącej prowadzenia dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi klientów, pracowników, z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich oraz zapoznanie się z obowiązkami administratora danych osobowych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 12
Program: Program szkolenia

* Zakres ochrony danych osobowych
* Dane osobowe - pojęcie, rodzaje
* Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
* Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych
* Uprawnienia osób, których dane dotyczą
* Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
* Udostępnianie danych osobowych
* Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych
* Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
* Rejestracja zbioru danych w rejestrze GIODO – ćwiczenia
o Przetwarzanie danych niesensetywnych
o Przetwarzanie danych sensytywnych (wrażliwych)
* Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru danych – ćwiczenia
o Podstawy zwolnień
* Zmiana danych – ćwiczenia
o Zgłoszenia zmian dotyczących zbioru danych
* Zaświadczenia
o Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych
o Pozyskanie danych osobowych
o Zgoda klienta
* Obowiązki informacyjne
* Elektroniczne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
* Przekazywanie danych
o Obowiązki administratora w przypadku przetwarzania danych, które nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą
o Informacja udzielona osobom, których dane dotyczą, w przypadku przekazania ich danych osobowych
o Pisemna informacja udzielona przez administratora na wniosek osoby, której dane dotyczą
o Wniosek osoby, której dane dotyczą, o udzielenie pisemnej informacji przez administratora
* Zabezpieczenie danych
o Polityka bezpieczeństwa
o Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
o Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
o Pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
* Powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi
o Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
* Zakończenie przetwarzania danych
o Zgłoszenie zakończenia przetwarzania danych osobowych w zbiorze
o Protokół zniszczenia danych osobowych, które stały się bezużyteczne
* Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych
o Jakie dane pracownika można przetwarzać
o Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę
o Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę za zgodą pracownika
o Rejestracja zbioru danych osobowych pracowników w GIODO
* Zestawienie obowiązków administratora danych osobowych
 

Poleć szkolenie znajomemu