Mamy 8510 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Sposoby zapobiegania konfliktom

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Sposoby zapobiegania konfliktom i techniki rozwiązywania konfliktów
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Wykłady
Opis: Wstęp

O konflikcie mówimy wtedy, gdy dwie lub więcej osób bądź grup wzajemnie od siebie zależnych, spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożność realizacji ważnych potrzeb i nie podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. Od tego, jakie to będą działania zależą dalsze losy konfliktu. Konflikty istniały od zawsze, dlatego różne środowiska wypracowały sposoby rozwiązywania sporów. Na naszym szkoleniu skupimy się na szybkim wykrywaniu detektorów konfliktu, na umiejętności wykorzystania pozytywnych stron sporu, analizie własnych stylów reakcji na sytuację konfliktową oraz znajomości strategii radzenia sobie z konfliktem. Aby uczestnicy mogli osiągnąć wymienione umiejętności, otrzymają też wiedzę o przyczynach konfliktu, jego istocie oraz dynamice rozwoju w organizacji.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do

* Pracowników i zespołów o wysokim poziomie konfliktowości
* Przełożonych, zarządzających zespołem
* Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
* Pracowników zespołów mediacyjnych, działów personalnych
* Zespołów zróżnicowanych pod względem stażu pracy, wieku, kompetencji
* Pracowników kontaktujących się z klientem
* Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

* Konflikt - jako sprzeczność
o Cechy konfliktów - jak rozpoznać konflikt
o Podejście do konfliktu
o Rodzaje konfliktów w organizacji: konflikt relacji, danych, interesów, strukturalny, wartości
* Komunikacja w konflikcie
o Komunikacja werbalna - jak przekazać swoje stanowisko a czego unikać
o Mowa ciała - postawa eskalująca a wyciszająca konflikt
o Sprzężenia zwrotne - jak kształtować postawę kooperacji
* Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w organizacji i jak im zapobiegać
o Podział dóbr
o Kontrola nad innymi
o Koordynacja działań
o Otoczenie społeczne
o Niezaspokojenie potrzeb członków organizacji
o Niepoprawny system komunikacji w organizacji
o Klimat organizacyjny
* Praktyczne metody eliminowania przyczyn konfliktów w organizacji
* Mechanizm powstawania konfliktów
o Koło odwetowe - scenariusz przebiegu konfliktu
o Konflikt gorący a konflikt zimny
o Czy istnieje optymalny poziom konfliktu
* Tradycyjne style rozwiązywania konfliktów wg Kilmana
o Rywalizacja
o Kompromis
o Unikanie
o Adaptacja
o Kooperacja
* Nowoczesne style rozwiązywania konfliktów organizacyjnych
o Strategia WIN - WIN
o Partycypacja
o Technika przeciwnych reakcji
o Technika wymiany wizerunku
o Analizy transakcyjne w zarządzaniu konfliktem
o Budowanie komplementarnych relacji
o Odpieranie manipulacji i "gier psychologicznych"
* Pięć etapów konstruktywnego dochodzenia do rozwiązania
o Ustalenia problemu
o Analiza problemu
o Ocena możliwości rozwiązania
o Wybór rozwiązania
o Pojednanie
 

Poleć szkolenie znajomemu