Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Kreowanie wizerunku - praktyczny trening medialny

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kreowanie wizerunku - praktyczny trening medialny
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia

Wychodzimy z założenia, że rozmowa z dziennikarzem nie zaczyna się w momencie włączenia kamery, i nie kończy się zaraz po emisji programu, ale jest procesem, który obejmuje następujące etapy

* Krótkie przygotowanie do rozmowy (uczymy techniki kreatywnego myślenia w przygotowaniu materiału, zasad opanowania stresu)
* Rozmowa z dziennikarzem przed nagraniem (sugestie do zmiany np. planu)
* Rozmowa przed kamerą (uczymy zasad „języka telewizyjnego”, jak wykorzystać komunikację niewerbalną, jak stosować techniki retoryczne podczas wypowiedzi, jak ubrać się do nagrania)
* Kontakt z dziennikarzem po emisji materiału (uczymy jak reagować na sytuacje, gdy wypowiedź zostanie montażowo zmanipulowana, czego nie może dziennikarz w świetle prawa prasowego i autorskiego, jak kształtować dobry kontakt z dziennikarzem)
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

* Przygotowanie do rozmowy
* Pokonywanie stresu
o Zjawisko stresu i tremy – mechanizm psychobiologiczny
o Zasady rozładowywania stresu przed wystąpieniem
o Wizualizacja – technika opanowania napięcia i przygotowania do trudnej rozmowy
o Identyfikacja własnych monologów wewnętrznych w sytuacjach wystąpień
o Dyskretne ćwiczenia relaksacyjne stosowane przed rozmową
* Przygotowanie materiału do rozmowy
o Zastosowanie techniki kreatywnego myślenia: „Analiza pola siły” (Kurt Lewin), oraz „Mapa myśli” (T. Buzan)
o Demograficzna i psychologiczna charakterystyka publiczności - metoda „obraz psychograficzny”
o Sposoby przygotowania czytelnej notatki
* Zrozumienie pracy dziennikarza
o Źródła informacji dziennikarzy
o Formaty programów telewizyjnych i związane z tym różnice w sposobie rozmowy z dziennikarzem (informacja, wywiad, dyskusja w studio....)
o Plany telewizyjne, światło, dźwięk
o Możliwości montażu telewizyjnego, konstrukcja przekazu
* Rozmowa z dziennikarzem przed wywiadem
o Forma i tematyka programu, w jakim wypowiedź (wywiad) ma się ukazać (kontekst)
o Miejsce, sposób i czas wypowiedzi
o Implikacje prawa autorskiego i prasowego
o Czego nie wolno dziennikarzowi
o Naruszanie dóbr osobistych przez dziennikarzy
o Autoryzacja wypowiedzi
o Tajemnica służbowa lub zawodowa w rozmowie z dziennikarzem
* Rozmowa przed kamerą
* Komunikacja niewerbalna
o Konsekwencje faktu – telewizja jako medium obrazkowe
o Znaczenie komunikacji niewerbalnej w odbiorze przez widza
o Efekt pierwszego wrażenia
o Kształtowanie i oddziaływanie wizerunku na odbiorcę
o Mechanizmy psychologiczne – projekcja, atrybucja etc.
* Techniki erystyczne i retoryczne
o Techniki retoryczne stosowane w wypowiedziach: metafora, kontrast, analogi, powtórzenie, ilustracja, łańcuch, paradoks, personifikacja
o Nauka przygotowania wypowiedzi w oparciu o techniki retoryczne
o Techniki erystyczne stosowane w dialogu: neutralizacja mentora, przejście, przełamanie hipotezy, rozłożenie zastrzeżenia
o Dobór odpowiedniego słownictwa (wypowiedź powinna być kierowana nie tylko do dziennikarza, ale przede wszystkim do widzów)
* Kontakt z dziennikarzem po emisji materiału. Zasady budowania dobrego kontaktu
o Wykorzystanie koncepcji negocjacji opartych za zasadach kształtowania dobrych relacji
o Strategia komunikacji miękkiej podczas omawiania trudnych tematów
o Budowanie wizerunku firmy otwartej na kontakt z mediami
 

Poleć szkolenie znajomemu