Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Public Relations

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / PR

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Public Relations czyli kto, kiedy, jak i dlaczego powinien korzystać z PR
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / PR
Metodyka: Wykłady
Opis: Profil uczestników

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają pracę jako specjaliści ds. PR, lub pracują w działach promocji i pragną uzupełnić swoją wiedzę na ten temat. Ich głównym zadaniem jest promocja firmy i marek handlowych (produktów i usług) oraz urzędów poprzez nawiązywanie kontaktów z mediami i organizację akcji wspieranych przez media.

Cel szkolenia

Szkolenie to ma zapoznać uczestnika z dziedziną Public Relations, pokazać na czym polegają działania PR, oraz jak należy przygotować się do korzystania z tego narzędzia komunikacji. Punktem wyjścia powinno być opracowanie planu PR oraz ustalenie celów komunikacyjnych, tak by działania w firmie oraz urzędzie były spójne i przynosiły pożądany efekt oraz budowały pozytywny wizerunek firmy oraz marek handlowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

* PR w praktyce, czyli analiza wybranej kampanii Public Relations w Polsce, omówienie celów, pomysłów i ocena działań – przykład dobrze zaplanowanej i zrealizowanej kampanii
* PR jako element komunikacji
o Rola PR we współczesnym świecie
o PR a dziedziny pokrewne: marketing, reklama, promocja, sponsoring
* Proces komunikacji
o Elementy składowe procesu komunikacji
o Przykłady dobrej i złej komunikacji
* Uwarunkowania prawne – niezbędne minimum w pracy PRowca
o Konstytucja RP
o Ustawa Prawo prasowe
o Ustawa o dostępie do informacji publicznej
o Kodeks Cywilny
o Ustawa o nieuczciwej konkurencji
o Ustawa o języku polskim
* Plan PR – podstawa działań informacyjnych w firmie i urzędzie
o Analiza sytuacji
o Określanie celów
o Dobór grupy docelowej (media, konsumenci, prosumenci, liderzy opinii, partnerzy handlowi)
o Platforma komunikacji – komunikat bazowy
o Selekcja działań – wybór narzędzi (konferencja prasowa, mailingi, eventy, sponsoring, działania ambientowe, działania w internecie, akcje CSR, akcje społeczne)
o Tworzenie harmonogramu
o Kryteria oceny działań PR
* Kontakty z mediami
o Budowanie listy mediów
o Pierwszy kontakt z mediami
o Podtrzymanie kontaktu z mediami
o Współpraca w sytuacjach trudnych (sprostowania, konflikt)
* Budowanie komunikatu prasowego
o Zasada odwróconej piramidy (Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego?)
o Edycja tekstów
* Ocena działań PR – czyli jak zmierzyć efekt prowadzonych działań
o Podejście ilościowe
o Podejście jakościowe
* Studium przypadku czyli przykłady z polskiej praktyki
o Kampanie promujące miasta / regiony – omówienie celów, grupy docelowej, osiągniętych efektów
o Kampanie promujące marki handlowe – omówienie celów, grupy docelowej, osiągniętych efektów
* Podsumowanie
 

Poleć szkolenie znajomemu