Mamy 8575 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Analiza i ocena kosztów logistycznych

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Analiza i ocena kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Wykłady
Opis: Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego, którzy planują i analizują całkowite i wycinkowe koszty w poszczególnych komórkach organizacyjnych wchodzących w skład logistyki przedsiębiorstwa tj.

* Działu zaopatrzenia
* Zespołu magazynów
* Działu transportu
* Działu dystrybucji

Mających za zadanie współpracę i opracowanie dokumentów finansowych z tej dziedziny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w celu wyodrębnienia i dokonania analizy struktury kosztów oraz określenia relacji, jak również określenie stanu i dróg zmierzających do redukcji i optymalizacji kosztów logistycznych.

Cel szkolenia

Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych oraz zdefiniowanie czynników, które mają wpływ na wielkość poszczególnych kosztów i ich powstawanie w określonych punktach łańcucha logistycznego oraz analiza i ocena ukierunkowana na ich optymalizację.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

* System logistyczny przedsiębiorstwa (usługi logistyczne jako podstawa tworzenia systemu logistycznego, system magazynowania i obsługi zapasów, system transportowy i jego uwarunkowania kosztowe). Pojęcie i zakres kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie (podział kosztów, wyodrębnienie kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie)
* Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych (podział czynników, czynniki wewnętrzne, czynniki zewnętrzne, wpływ przedsiębiorstwa na obniżenie poszczególnych kosztów logistycznych)
* Przekroje strukturalne kosztów logistycznych (koszty przepływu dóbr, koszty tworzenia i utrzymania zapasów, koszty magazynowania, koszty transportu, koszty procesów informatycznych, utracone przychody, powiązania pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów)
* Poziom i struktura kosztów procesów logistycznych (mierniki i wskaźniki kosztów, wielkości kosztów). Wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa (logistyka jako instrument obniżki i racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa)
* Budżet kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie (konstrukcja budżetu kosztów, wykorzystanie budżetu kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, budżet jako podstawa racjonalizacji i optymalizacji łańcucha logistycznego)
 

Poleć szkolenie znajomemu