Mamy 8474 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Controlling finansowy w działalności produkcyjnej

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Controlling finansowy w działalności produkcyjnej
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Profil uczestników

Kontrolerzy, finansiści, służby niefinansowe, kadry zarządzające, pracownicy działów finansowych oraz inni pracownicy zainteresowani tematyką finansową.

Cel szkolenia

* Zapoznanie uczestników z controllingiem finansowym oraz praktyczne przećwiczenie poszczególnych elementów tego systemu
* Zapoznanie uczestników z narzędziami umożliwiającymi automatyzację pracy
* Zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami controllingu finansowego
* Budowa własnych narzędzi wykorzystywanych w pracy
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

CONTROLLING PRODUKCYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

* Zarządzanie produkcją – elementy, procedura
* Istota, cele i zadania controllingu w obszarze produkcyjnym. Procedura wdrażania controllingu produkcyjnego. Organizacja controllingu produkcji. Instrumenty controllingu w zarządzaniu produkcją

NARZĘDZIA OPERACYJNE I STRATEGICZNE W CONTROLLINGU - PRZEGLĄD

* Przegląd najczęściej wykorzystywanych narzędzi strategicznych w controllingu
* Rachunkowość zarządcza operacyjna, rachunkowość zarządcza strategiczna, zbilansowana karta dokonań. Narzędzia controllingu finansowego w przedsiębiorstwie w perspektywie strategicznej i operacyjnej
* Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie - aspekty organizacyjne, finansowe i prawne związane z tworzeniem systemu controllingu
* Case study – przykładowe narzędzia strategiczne i operacyjne wykorzystywane w controllingu finansowym – analiza informacyjna
* Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
* Trening kierowniczy – sporządzanie zapotrzebowania na informacje w obszarze strategicznym i operacyjnym oraz odpowiedni dobór narzędzi wykorzystywanych w controllingu strategicznym i controllingu operacyjnym na podstawie dostarczonego przypadku. Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności

BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE I OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

* Budżetowanie kapitałowe działalności przedsiębiorstwa, w tym: metody proste w ocenie działalności inwestycyjnej, metody uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie, wartość przedsiębiorstwa
* Budowa spójnego systemu oceny działalności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa, w tym: dobór wskaźników do oceny działalności, wady i zalety stosowanych wskaźników, parametry monitorowania działalności przedsiębiorstwa, konstrukcja wskaźników – automatyzacja procesu.
* Case study – przykład budowy systemu oceny działalności przedsiębiorstwa
* Trening kierowniczy – na podstawie dostarczonego przypadku należy sporządzić system oceny działalności przedsiębiorstwa

NARZĘDZIA OPERACYJNE CONTROLLINGU

* Analiza progu rentowności, w tym: koszty stałe i koszty zmienne, jednoasortymentowy próg rentowności, wieloasortymentowy próg rentowności, próg płynności
* Proste metody prognozowania działalności na podstawie narzędzi informatycznych
* Proces kalkulacji kosztów, w tym: wielkoblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów
* System budżetowania działalności przedsiębiorstwa, w tym: rodzaje i klasyfikacje budżetów, dobór narzędzi budżetowania do warunków wewnętrznych przedsiębiorstwa, wykorzystanie narzędzi budżetowania, budżety ośrodków odpowiedzialności, rozliczenia wewnętrzne w ramach ośrodków odpowiedzialności, konsolidacja budżetów ośrodków odpowiedzialności, kontrola działalności ośrodków odpowiedzialności, uelastycznianie budżetów, dokumentacja kontrolna – przykłady wypełniania, analiza przyczynowo-skutkowa zdarzeń
* Case study – przykład budowy systemu budżetowania
* Trening kierowniczy – na podstawie dostarczonego przypadku należy sporządzić budżet kosztów ośrodka produkcyjnego
 

Poleć szkolenie znajomemu