Mamy 9186 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Mistrz menedżerem produkcji

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Mistrz menedżerem produkcji
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Wykłady
Opis: Profil uczestników

* Przełożeni produkcyjni średniego i wyższego szczebla (brygadziści, mistrzowie, kierownicy zmianowi)
* Osoby z doświadczeniem na stanowiskach średniej kadry zarządzającej lub świeżo awansowane

Cel szkolenia

Dostosowanie swojego sposobu zarządzania do zmieniającego się środowiska organizacyjnego przy wykorzystaniu lub wprowadzeniu użytecznych narzędzi z zakresu zarządzania podległym obszarem. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu ulepszenia własnego sposobu sprawowania roli przełożonego oraz przyczynienie się do rozwoju całej organizacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

* Zmiany w dzisiejszych organizacjach – zmiana roli bezpośredniego przełożonego
o Nowe wyzwania wobec liderów - identyfikacja i panowanie nad zmianami organizacyjnymi w celu wytwarzania coraz więcej, szybciej, taniej i przy zachowaniu wysokiej jakości
o Wybór, ocena i ewolucja kryteriów oceny zarządzania podległym obszarem
o Rola przełożonego we wdrażaniu zmian w organizacji oraz promocji planów rozwoju
* Wprowadzenie prostych systemów poprawy zarządzania: 5S, zarządzanie wizualne, Kaizen, na płaszczyźnie zarządzania podległym obszarem
o Podnoszenie wydajności i bezpieczeństwa stanowiska pracy poprzez właściwe praktyki zarządcze – reprezentowanie strategicznej wizji przedsiębiorstwa
o Wprowadzenie elementów zarządzania wizualnego
o Stworzenie warunków faworyzujących zgłaszanie i wprowadzanie usprawnień
* Formalizacja i standaryzacja najlepszych praktyk zarządzania
o Grupowe rozwiązywanie problemów (wykorzystanie odpowiednich narzędzi)
o Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami – motywowanie poprzez rozwój
o Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji podległym pracownikom
* Tworzenie i utrzymywanie spójności zespołu
o Wyznaczanie celów grupowych i zyskiwanie poparcia w ich realizacji
o Integracja nowych pracowników z zespołem
o Prowadzenie oceny bieżącej i okresowej
* Narzędzia wspomagające codzienne zarządzanie
o Zarządzanie kosztami
o Pozyskiwanie i interpretacja informacji
o Delegowanie zadań
* Podsumowanie – wyznaczenie Indywidualnych Planów Rozwoju
 

Poleć szkolenie znajomemu