Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: W interesie pracodawcy

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: W interesie pracodawcy - profilowany kurs prawa pracy
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia

* Zapoznanie uczestników ze specyfiką polskiego prawa pracy
* Wskazanie punktów krytycznych mogących stanowić zarzewie konfliktu interesów w relacjach pracodawca - pracownik
* Przedstawienie możliwości wykorzystywania prawa pracy jako skutecznego narzędzia ochrony interesów pracodawcy
* Wskazanie uczestnikom ogólnych zasad kultury prawnej, pozwalających zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo czynności prawnych
* Praktyczne nauczenie uczestników
o Podstaw stosowanego prawa pracy
o Sposobów stosowania prawa pracy pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać się przed nadużyciami
o Identyfikowania zagrożeń i punktów krytycznych w zatrudnianiu i zarządzaniu
o Prawidłowego działania i reagowania w sytuacjach zaskakujących, tworzących nowy stan prawny, w obszarze zagadnień prawa pracy
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia

* Specyfika polskiego prawa pracy
* Istota stosunku pracy
* Podstawowe obszary prawa pracy w praktycznym zatrudnieniu i zarządzaniu
o Rodzaje, warunki i forma umów o pracę
o Rozwiązywanie i zmiana warunków umów o pracę
o Oddelegowanie do pełnienia innych obowiązków
o Czas pracy
o Urlopy pracownicze
o Odpowiedzialność materialna
o Wynagradzanie, premiowanie i nagradzanie pracowników
o Dyscyplinowanie i karanie pracowników
o Usprawiedliwianie nieobecności
o Zwolnienia od pracy
o Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
o Bezpieczeństwo i higiena pracy
* Pracodawca przed organami kontroli
o Uprawnienia organów kontrolnych
o Uprawnienia pracodawcy
* Pracodawca przed sądem
o Spory z pracownikami
o Wykroczenia przeciw prawom pracownika
* Kanon podstawowego bezpieczeństwa prawnego
o Elementy kultury prawnej
o Dobre rady dla pracodawców
 

Poleć szkolenie znajomemu