Szkolenie: Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej :: Szkolenia w Edustacja.pl
Mamy 9906 aktualnych szkoleń oraz 5246 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Renata Rasińska
tel.: 663 786 190
email: podyplomowe@kde.edu.pl
(061) 658 24 14

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze
Metodyka: Wykłady
Opis: Studia są przeznaczone m.in. dla pracowników jednostek administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora publicznego jak również dla pracowników jednostek gospodarczych, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (firmy produkcyjne, handlowe, usługowe itd.). Kierunek ten może zainteresować wszystkich tych, którzy planują rozpocząć prowadzenie działalności doradczej w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Pracownicy naukowi, a w szczególności praktycy mający doświadczenie w zakresie oceny składanych projektów; osoby zarządzające różnymi projektami; osoby biorące udział w przygotowaniu procedur aplikacyjnych; praktycy przygotowujący wnioski aplikacyjne.
Wielkość grupy: 20
Program: -Geneza powstania Unii Europejskiej, ewaluacja, stan obecny
-System instytucjonalny Unii Europejskiej
-Wprowadzenie do polityki strukturalnej i funduszy europejskich na lata 2007-2013
-Zagadnienia prawne UE
-Źródła finansowania projektów europejskich
-Merytoryczne przygotowanie projektów
-Realizacja i zarządzanie projektem
-Absorpcja funduszy strukturalnych w Polsce
-Nieprawidłowości w projektach
-Public Relations i promocja projektu
-Rozliczanie projektu i audyt w projekcie
-Warsztaty
-Seminarium dyplomowe
Wymagania: 1. wypełniony kwestionariusz (do pobrania na stronie www.kde.edu.pl)
2. wypełnione podanie (do pobrania na stronie www.kde.edu.pl)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego
6. kserokopia dowodu wpłaty bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 300zł płatnej na konto:
35 9072 0002 0100 4344 2000 0001 z dopiskiem: „wpisowe studia podyplomowe”
 

Poleć szkolenie znajomemu