Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: DYSTRYBUCJA W FARMACJI 2009

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Kołodzińska
tel.: (022) 696-98-28
email: jkolodzinska@movida.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: perspektywy, strategie, rzeczywistość
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Wykłady
Opis: Kluczowe tematy konferencji to:

* nowy ład prawny w dystrybucji produktów leczniczych – nowe koncepcje rządowe
* analiza zmian na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
* wpływ fuzji na rynek, prognozy na najbliższe lata
* optymalizacja procesów biznesowych narzędziem realizacji synergii po konsolidacji spółek dystrybucyjnych
* zmiany w dystrybucji z perspektywy prawa konkurencji, szczególnie w kontekście europejskim
* nowości w modelach dystrybucyjnych w Europie Zachodniej
* ocena pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania dystrybucji bezpośredniej – AstraZeneca
* organizacja dystrybucji leków do szpitali, przewidywane i możliwe kierunki zmian
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Prelegenci

Marcin Gawroński , absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej; podyplomowe studia Public Relations oraz zaoczne studium doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2000 roku związany z dystrybucja farmaceutyczną. Pracował w hurtowniach Pharmag oraz PHOENIX Pharma Polska, gdzie zajmował się analizą rynku. Od 2005 roku Partner Relationship Manager w IMS Poland.


Maciej KarbowiakFarmaceuta, prezes firmy doradztwa farmaceutycznego "New Concept", specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym. Obecnie zajmuje się wsparciem i budowaniem struktur sprzedażowych oraz outsoursingiem na rzecz podmiotów związanych z dystrybucją farmaceutyczną i FMCG. Szef zespołów opracowujących koncepcje i metodologie promocji Rx i OTC wśród lekarzy i farmaceutów. Autor projektu „Podręczna apteczka” dotyczącego dystrybucji leków OTC i "food supplements" w kanale „mass market”. Jako lider zespołu odpowiada za opracowanie koncepcji programów lojalnościowych w farmacji i medycynie oraz koordynowanie działań firmy w zakresie realizacji zleceń klientów m.in. coaching pracowników firm farmaceutycznych, zarządzanie zespołami sprzedażowymi, plany naprawcze i restrukturyzacja w służbie zdrowia.

Paulina Kieszkowska-KnapikPartner, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa farmaceutycznego. Współpracowała ze stowarzyszeniami branżowymi przy opracowywaniu projektu nowego prawa farmaceutycznego. Zajmuje się doradztwem na rzecz firm farmaceutycznych i stowarzyszeń branżowych w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza kwestii rejestracyjnych, reklamowych i badań klinicznych. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej – negocjowała wiele umów w przedmiocie tego prawa oraz doradzała w sprawach rejestracji i unieważniania praw ochronnych na znaki towarowe, występowała również przez sądem w wielu sprawach dotyczących własności przemysłowej. Autorka wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie prawa farmaceutycznego przez międzynarodowe wydawnictwa branżowe Chambers Europe oraz PLC Which Lawyer? Paulina Kieszkowska-Knapik oraz kierowana przez nią Praktyka Prawa Farmaceutycznego zostały uznane za najlepsze w Polsce w tegorocznym Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita.

Stanisław KasprzykDyrektor ds. Hurtu Farmaceutycznego IMS Health, doktor nauk chemicznych, do 1992 pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, następnie Dyrektor Działu Współpracy z Hurtowniami IMS Health, od roku 2000 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Współpracy z Hurtowniami AzyX Polska.Piotr Kołodziejczyk, Partner CET zajmuje się w CET rynkiem kapitałowym i doradztwem strategicznym. W branży dystrybucji farmaceutyków pracował dla zagranicznych klientów CET w Regionie Środkowo- Wschodniej Europy. Według ankiety Manager Magazin przeprowadzonej wśród 150 największych polskich przedsiębiorstw (10/2008) CET został uznany za jedną z 12 najlepszych firm doradczych w Polsce zajmując pierwsze miejsce w kategoriach komunikacja, praca w zespole oraz stosunek jakości do ceny.


Dr Marta SendrowiczRadca w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., gdzie kieruje praktyką prawa ochrony konkurencji i prawa europejskiego. Doradza w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym różnych rodzajów umów, nadużywania pozycji dominującej i kontroli koncentracji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i składa w ich imieniu wnioski o złagodzenie sankcji. Pomaga klientom w analizowaniu ich struktur biznesowych i jest gorącym rzecznikiem nowych modeli gospodarczych. Na potrzeby klientów opracowała programy przestrzegania przepisów prawa ochrony konkurencji dostosowane do specyficznych potrzeb konkretnych branż oraz prowadzi warsztaty z zakresu audytu wewnętrznego i ochrony konkurencji dla pracowników i kadry kierowniczej. Zostały one bardzo dobrze przyjęte w branży medialnej i rozrywkowej, budowlanej, ubezpieczeniowej, naftowej oraz farmaceutycznej. Doradzała m. in. AstraZeneca w Polsce w związku z opracowaniem i wdrożeniem modelu sprzedaży leków bezpośrednio do aptek. Dr Marta Sendrowicz uzyskała magisterium z prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła roczny kurs prawa europejskiego na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia) zakończony przyznaniem tytułu LL.M. W styczniu 2001 r. obroniła doktorat z dziedziny prawa ochrony konkurencji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wygłasza wykłady z prawa ochrony konkurencji i prawa europejskiego. Dr Marta Sendrowicz otrzymała tytuł "Wiodącego Prawnika w Dziedzinie Prawa Ochrony Konkurencji w Polsce" w edycjach rankingu Global Counsel 3000 (obecnie PLC Which Lawyer?) na lata 2003–2009. Jest także wiodącym prawnikiem w dziedzinie prawa ochrony konkurencji w Polsce według raportu Chambers Europe 2007 i 2008.

Małgorzata W. Szelachowska – absolwentka wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej na kierunku farmacji aptecznej, posiada prawo wykonywania zawodu aptekarza, karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków, poprzez aptekę ogólnodostępną, pracę w hurtowniach farmaceutycznych na stanowiskach kierownika hurtowni, dalej w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jako główny specjalista, a obecnie kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie, Studium Prawa Europejskiego, liczne kursy z obszaru zdrowia publicznego i zarządzania, w tym m.in. Licencyjny kurs Zarządzania Logistycznego Przedsiębiorstwem (ELA).

Mariusz Szlendak, Kierownik Projektów CET zajmuje się w CET zarządzaniem projektami związanymi z konsolidacją organizacyjną podmiotów gospodarczych, będącą kolejnym etapem fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W ramach zrealizowanych prac odpowiadał za mapowanie i optymalizację procesów biznesowych łączonych przedsiębiorstw dystrybucyjnych, a także w imieniu Zarządów nadzorował całość procesu wdrażania zmian organizacyjnych, w tym w zakresie zagadnień formalno-prawnych oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.


Michał Wasilewko, AstraZeneca Pharma Poland. Jako Commercial Manager odpowiedzialny między innymi za działanie Systemy Sprzedaży Bezpośredniej AstraZeneca. Od 15 lat w branży farmaceutycznej w działach promocji i dystrybucji takich firm jak Berlin- Chemie/ Menarini , Slovakofarma , Zentiva.

Jacek WiśniewskiDyrektor ds. Dystrybucji w POLFARMEX SA, poprzednio Dyrektor ds. Dystrybucji w POLPHARMA Group Sp. z o.o. oraz Dyrektor ds. Dystrybucji w Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o.

Dr Krzysztof Wojtas - absolwent Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W 1993 roku uzyskany tytuł doktora nauk technicznych tejże uczelni. Od 1990 roku związany z rynkiem farmaceutycznym. Współzałożyciel, współwłaściciel oraz członek zarządu spółki Urtica, która od 1994 roku stała się liderem szpitalnego hurtu farmaceutycznego w Polsce. W latach 1997-2001 członek zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska oraz członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. W 1998 roku inicjator i współzałożyciel URTICA Finanse SA, spółki specjalnego przeznaczenia powołanej do realizacji pierwszego w Polsce programu sekurytyzacji należności szpitalnych. Od 1999 roku prezes zarządu PGF Urtica Sp. z o.o. oraz pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA ds. sprzedaży szpitalnej. Od 2007 roku główny udziałowiec i prezes zarządu ORTIE Capital Investment SA, funduszu wspierającego nowe przedsięwzięcia w sektorze ochrony zdrowia.
Wielkość grupy: 50
Program: 23 września 2009 - Pierwszy dzień konferencji

9.00 otwarcie konferencji

9.15 Ład prawny w dystrybucji produktów leczniczych? – zmiany planowane versus zmiany potrzebne?

* charakterystyka obecnych ram prawnych poszczególnych poziomów obrotu - dostawcy/dystrybutorzy/ aptekarze
* problemy prawne uczestników rynku na każdym z jego poziomów
* planowane zmiany prawa wspólnotowego i polskiego

prelegent: mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k., Warszawa

11.00 przerwa na kawę

11.15 Zmiany na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce:

* ostatnie zmiany i wpływ fuzji na rynek
* trendy na rynku dystrybucji detalicznej
* relacje apteka-hurtownia
* scenariusze dalszych zmian

prelegent: Stanisław Kasprzyk, Dyrektor ds. Hurtu Farmaceutycznego, Marcin Gawroński, Partner Relationship Manager IMS Poland, Warszawa

11.50 Optymalizacja procesów biznesowych narzędziem realizacji synergii po konsolidacji spółek dystrybucyjnych

* istota zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym - kluczowe aspekty organizacyjne związane z wdrożeniem zarządzania procesowego
* wyodrębnienie, identyfikacja i kwalifikacja kluczowych procesów biznesowych podlegających optymalizacji w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym (zakupy, magazynowanie, transport, marketing, sprzedaż, obsługa klienta, finanse, księgowość, HR, IT)
* centralizacja i optymalizacja wybranych procesów biznesowych, jako pierwszy etap poszukiwania efektów synergii w procesach konsolidacji (akwizycji) spółek dystrybucyjnych
* długookresowe efekty synergii wynikające z pełnej integracji organizacyjnej i wdrożenia podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem dystrybucyjnym
* konsolidacja organizacyjna spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem podejścia procesowego – case study z rynku dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych (przykład uzyskania wymiernych efektów synergii w tym oszczędności kosztowych w kluczowych obszarach)

prelegent: Piotr Kołodziejczyk, Partner, Mariusz Szlendak, Kierownik Projektów, CET Warszawa

12.30 przerwa na obiad

13.20 Nowe modele dystrybucyjne w Europie Zachodniej

* kierunki rozwoju dystrybucji produktów leczniczych w Europie Zachodniej
* modele brytyjskie

zaproszony prelegent: Jacek Wiśniewski, Dyrektor ds. Dystrybucji POLFARMEX SA, Warszawa

15.00 przerwa na kawę

15.20 Organizacja dystrybucji leków do szpitali, przewidywane i możliwe kierunki zmian

* funkcja i działanie szpitalnej hurtowni farmaceutycznej
* konieczne zmiany systemowe
* wymagania szpitala
* oczekiwania producenta leków
* nieuchronność zmian – oby na nowocześniejsze
* jak robią to inni
* czy można zorganizować to jeszcze lepiej

prelegent: dr Krzysztof Wojtas, b. prezes zarządu PGF Urtica Sp. z o.o., prezes zarządu ORTIE Capital Investment SA

16.30 zakończenie pierwszego dnia konferencji

24 września 2008 - Drugi dzień konferencji

9.00 Direct Distribution – ocena pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania dystrybucji bezpośredniej

* schemat Systemu Sprzedaży Bezpośredniej AstraZeneca
* porównanie SSB( DtP ) z modelem tradycyjnym
* założenia i sens projektu SSB
* SSB korzyści
* SSB fakty

prelegent: Michał Wasilewko, Commercial Manager, AstraZeneca Pharma Poland, Warszawa

10.30 przerwa na kawę

10.50 Prawo konkurencji w różnych modelach sprzedaży produktów leczniczych

* jak działać powinno prawo konkurencji w dystrybucji produktów leczniczych
* tradycyjny v. nietradycyjny model dystrybucji - co oznaczają oba systemy z perspektywy prawa konkurencji
* sprzedaż bezpośrednia - jak uczynić ją zgodną z prawem konkurencji

prelegent: dr Marta Sendrowicz, kancelaria prawna Allen & Overy, A. Pędzich sp. k, Warszawa

12.30 przerwa na obiad

13.30 Skuteczne strategie budowania przewagi konkurencyjnej w kanałach dystrybucji w obecnych warunkach – kanał apteczny, perspektywy, zagrożenia i możliwości

* kanały dystrybucji w farmacji – wdrażanie "właściwych" systemów dystrybucji
* perspektywy rozwoju kanału aptecznego - zagrożenia i możliwości
planowanie i wybór strategii
zagrożenia wynikające z monopolizacji lub silnej polaryzacji kanału dystrybucji przez jednego z jego uczestników
* strategia przewagi konkurencyjnej w kanale dystrybucji aptecznej
umacnianie pozycji - zdobywanie przewagi konkurencyjnej, osłabienie pozycji konkurencji
pogłębianie kanału dystrybucji, kreowanie nowego obszaru dystrybucji w obrębie istniejącego rynku
dywersyfikacja metod działania w obrębie kanałów dystrybucji
maksymalizacja udziałów w kanale dystrybucji
„zagrywki taktyczne”
* praktyka dystrybucyjna - fakty i mity" (dyskusja)
polityka dystrybucji - polityką produktu
efektywność i atrakcyjność w kanale dystrybucji a opłacalność i realizacja założonych celów sprzedażowych
skracanie kanału dystrybucji i efekty tego działania

prelegent: Maciej Karbowiak, Prezes firmy doradztwa farmaceutycznego "New Concept", Wrocław

15.00 przerwa na kawę

15.20 Najczęstsze nieprawidłowości w dystrybucji leków na przykładzie Mazowsza

* obszary nadzoru dystrybucji leków wg Prawa farmaceutycznego
* transport – niedoceniany aspekt w dystrybucji leków
* magazynowanie – czy wszystko już zostało zrobione w tym zakresie?
* dostawcy i odbiorcy – kłopoty dystrybucyjne komu i co wolno

prelegent: : Małgorzata Szelachowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie

17.00 zakończenie drugiego dnia konferencji
Wymagania: Powody, dla których nie może zabraknąć Państwa na konferencji1. Konferencja ta da Państwu aktualny obraz nowych i przewidywanych regulacji prawnych dotyczących różnych obszarów zwianych z dystrybucją produktów leczniczych i suplementów diet

2. Udział w konferencji umożliwi Państwu poznanie nie tylko zapisów prawnych, lecz ich konsekwencji dla Państwa działania

3. Poznają Państwo analizę zmian na rynku dystrybucyjnym spowodowanych konsolidacją oraz prognozę rozwoju rynku w najbliższych latach

4. Konferencja ma wymiar praktyczny, w trakcie jej trwania na przykładach będą Państwo mieli szansę wyjaśnienia swoich wątpliwości związanych z praktyką interpretacyjną często niejasnych i sprzecznych przepisów

5. Omówiona zostanie dystrybucja produktów leczniczych do szpitali, z prezentacją możliwości polskich na szerokiej perspektywie doświadczeń światowych oraz skuteczne strategie budowania przewagi konkurencyjnej w kanale aptecznym dystrybucji farmaceutycznej przy uwzględnieniu nie tylko aktualnego stanu prawnego, ale i najefektywniejszych przykładów z rynku

6. Zapoznają się Państwo z analizą funkcjonowania w polskiej rzeczywistości modelu dystrybucji bezpośredniej przedstawioną przez przedstawiciela Firmy AstraZeneca Pharma Poland

7. Poznają Państwo szczegółowe wskazówki pozwalające uniknąć pułapek wynikających z prawa konkurencji

8. Z ust Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego usłyszą Państwo o najczęściej popełnianych błędach – oraz uzyskają praktyczne rozwiązania jak ich uniknąć w działaniu.
 

Poleć szkolenie znajomemu