Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Okresowe szkolenie BHP dla pracowników

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Patrycja Tomczak
tel.: (032) 238-27-20
http://drupal.ipnet.pl/formularz_kontaktowy

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie
Kup szkolenie


Tytuł: Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: e-learning
Opis: zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

W szkoleniu zostały zawarte materiały poruszające zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie oraz zastosowaniu zasad ergonomii w pracy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

z uwzględnieniem:
praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność
za naruszenie przepisów i zasad bhp,
ochrona pracy kobiet i młodocianych,
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
świadczeń z nimi związanych,
profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed
zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej,
z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
4. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.
5. Ochrona przeciwpożarowa – zasady postępowania.
 
Kup szkolenie
Poleć szkolenie znajomemu