Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Budowanie ścieżek kariery

Kategoria: HR / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Wincenciak
tel.: 606 737 535
email: mw@andrzejpuchala.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Budowanie ścieżek kariery
Kategoria: HR / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Opis: Warsztat ten proponujemy wszystkim tym, od których zależy polityka personalna w organizacji, a także tym, którzy na co dzień odpowiedzialni są za tworzenie kreatywnych zespołów i zarządzanie nimi.

We współczesnym wymagającym otoczeniu gospodarczym atrakcyjność pracodawcy jest czynnikiem zapraszającym do współpracy najwartościowszych pracowników. Budowanie ścieżek kariery jest więc elementem strategii personalnej firmy. Pozwala jasno określić, czego jako organizacja oczekujemy od naszych pracowników, kreować ich rozwój w pożądanym dla organizacji kierunku z uwzględnieniem ich osobistych preferencji. Rozpoznanie zasobów poszczególnych członków zespołu pozwala również menedżerowi zaprogramować szkolenia, motywować poszczególnych członków zespołu, promując rozwój i gotowość do uczenia się. Budowanie ścieżek kariery motywuje podwładnych do podejmowania aktywności własnej w obszarze edukacji zawodowej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Mariola Gizelska - Adamczak
Wisława Grabarczyk - Kostka
Wielkość grupy: 10
Program: 1.Budowanie ścieżek kariery jako element strategii personalnej urzędu
- gdzie jesteśmy i jaki jest stan organizacji pod względem zasobów ludzkich?
- gdzie chcemy być i jaki stan chcemy uzyskać w przyszłości?
- jak to osiągnąć?
2.Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami
- system wartości i ukierunkowanie rozwoju
- system motywacyjny jako odzwierciedlenie systemu wartości
- rekrutacja i selekcja pracowników pod względem najbardziej pożądanych cech osobowości
- kształtowanie postaw proklienckich
- styl kierowania i rola pracy zespołowej
- system komunikacji i klimat organizacyjny
- identyfikacja z firmą i jej misją
3.Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika
- określenie pożądanych kwalifikacji pracownika
- określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych
- analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań
4.Czynniki decydujące o planowaniu kariery
- indywidualne preferencje zawodowe pracowników
- predyspozycje pracowników
- możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji i kwalifikacji
- cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika
5.Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika
- rozmowa dotycząca kariery (system wartości, najważniejsze aspekty pracy, zakres zainteresowań zawodowych, stopień przywiązania do firmy)
- badanie kwalifikacji
-przedmiot analizy: osobowość, umiejętności, kondycja fizyczna; osobista analiza SWOT;
-metody badania: dane z okresowej oceny pracowniczej, obserwacja na miejscu pracy, rozmowa, ankieta, kwestionariusz, coaching indywidualny, assessment i development center, obserwacja podczas szkoleń i badanie efektywności szkoleń
6.Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej
- określenie ścieżki awansu z uwzględnieniem perspektywy czasowej
- stopień szczegółowości planowania w perspektywie czasu
- uwzględnienie faz rozwoju indywidualnego i czynników społecznych
- uwzględnienie alternatywnych wariantów rozwoju zawodowego
- ustalenie sposobu weryfikacji postępów w rozwoju i nabywania kwalifikacji
7.Cechy planu ścieżki kariery zawodowej
- spójność z rodzajem działalności firmy
- dostosowanie do obecnej i przyszłej kultury organizacyjnej
- uwzględnienie różnorodnych elementów funkcji personalnej: ocena, kształcenie, przesunięcia poziome, awans i degradacja pracownika
- elastyczność
Świadczenia dodatkowe: konsultacje po szkoleniu
 

Poleć szkolenie znajomemu