Mamy 8492 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Dzido-Kudera
tel.: 0322538829 wew.108
email: monika.dzido-kudera@eurodirect.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE ORAZ USŁUGI Z NIMI ZWIĄZANE (projekty budowlane, nadzory inwestorskie, opracowania dokumentacji projektowej, STWiORB, PFU, projekt wykonawczy, studia wykonalności)
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: szkolenie zamknięte zostanie zorganizowane w dogodnym dla Państwa miejscu oraz terminie
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Wybitny ekspert i praktyk z zakresu zamówień publicznych, Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, współautor wielu publikacji, m.in. „Przedsięwzięcie budowlane – poradnik inwestora”, „Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia”, „Zamówienia publiczne – poradnik”
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Zamawiający w procedurze przygotowania zamówienia na roboty budowlane (opis przedmiotu zamówienia; słownik CPV – zmiany w 2008 r.; dokumentacja projektowa, warunki udziału a warunki zamówienia) – korelacja ustaw Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane.
2. Specyfika zamówienia publicznego na usługi projektowe, usługi nadzoru inwestorskiego, usługi inżyniera kontraktu, usługi sporządzania studiów wykonalności lub roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ustawy Prawo budowlane.
3. Rozwiązywanie wątpliwości dotyczących obowiązku posiadania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru, program funkcjonalno-użytkowy, STWiORB?
4. Kosztorysy w robotach budowlanych.
5. Określenie warunków udziału w postępowaniu w specyfice zamówień na roboty budowlane oraz szeroko rozumianych usługi związanych z robotami budowlanymi (najczęstsze przyczyny protestów).
6. Cena a wartość – problematyka obszarów szacowania wartości zamówienia, sposobu obliczenia ceny oferty oraz sposobu rozliczenia ceny (niezdefiniowane pojęcia „netto” – „brutto”).
7. Procedura badania i oceny ofert z uwzględnieniem pojęcia „rażąco niskiej ceny” w zamówieniu publicznym związanym z ustawą Prawo budowlane (projektowanie, nadzory, roboty budowlane).
8. Wybór oferty najkorzystniejszej, przesłanki unieważnienia postępowania
Świadczenia dodatkowe: materiały, certyfikaty
 

Poleć szkolenie znajomemu