Mamy 9603 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kadry i Płace - kurs dla początkujących

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Wioletta Michalak
tel.: 510703500
email: szkolenia@zdplodz.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: 01.10-10.12.2011
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Oferujemy również atrakcyjne promocje i upusty:
Przy zgłoszeniu do końca listopada - RABAT 10%
Studenci - RABAT 10%
Możliwość rozłożenia płatności na raty - forma do uzgodnienia z biuremZajęcia obejmują 96 godzn lekcyjnych w następujących blokach do wyboru:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@zdplodz.pl. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod ten sam adres e-mail.

Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 8
Program: PROGRAM KURSU:

1. KADRY: Prawo pracy

I. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Zasady nawiązania stosunku pracy,
Rodzaje umów o pracę,
Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych
Zasady zawierania umów o pracę.
Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę,
Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych,
Zasady i konsekwencje odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników.
Omówienie planowanych zmian w umowach terminowych – rządowy projekt ustaw antykryzysowych
Ćwiczenia praktyczne dot. nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę.
II. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Akta osobowe,
Karty czasu pracy,
Karty urlopowe,
Kart zasiłkowe,
Karty wynagrodzeń,
III. Urlopy pracownicze

Zasady udzielania urlopów,
Urlop wypoczynkowy – prawo do pierwszego i kolejnego urlopu, zasady udzielania i wyliczania wymiaru urlopowego, przerwanie urlopu, urlop na żądanie,
Urlop macierzyński,
Urlop wychowawczy,
Urlop bezpłatny,
Ćwiczenia praktyczne dotyczące udzielania urlopów pracowniczych.
IV. Czas pracy

Pojęcie czasu pracy,
Normy czasu pracy,
Okresy rozliczeniowe czasu pracy,
Systemy czasu pracy (równoważny, w ruchu ciągłym, przerywany, skrócony system czasu pracy, system pracy weekendowej).
Praca zmianowa,
Zasady rozliczania godzin nadliczbowych, pracy w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
Dodatkowe dni wolne od pracy,
Ewidencjonowanie czasu pracy,
Omówienie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących czasu pracy
2. PŁACE:

Wynagrodzenie zasadnicze
Wynagrodzenie dodatkowe
dodatki
premie
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
wynagrodzenie urlopowe
świadczenie urlopowe
ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wynagrodzenie chorobowe
wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy
wynagrodzenie postojowe z uwzględnieniem planowanych zmian „pakiet ustaw antykryzysowych”
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego
ustalenie wynagrodzenia urlopowego
Ćwiczenia praktyczne
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
ustalenie ekwiwalentu za urlop
obliczanie współczynnika ekwiwalentu za urlop
Ćwiczenia praktyczne
Wynagrodzenie chorobowe
zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia
wyliczenie wynagrodzenia chorobowego
Ćwiczenia praktyczne
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
zasady ustalania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
dodatek za godziny nadliczbowe w wysokości 50 % wynagrodzenia
dodatek za godziny nadliczbowe w wysokości 100% wynagrodzenia
Ćwiczenia praktyczne
Wynagrodzenie za godziny nocne
zasady ustalania podstawy wynagrodzenia za godziny nocne
wyliczenia wynagrodzenia za godziny nocne
Ćwiczenia praktyczne
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca


Dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Wierzytelności pracodawcy
Wierzytelności osób trzecich – obowiązki pracodawcy w przypadku realizacji komorniczych zajęć za pracę
Ustawowe ograniczenia potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę
Pozostałe świadczenia pracownicze
Napoje i posiłki wydawane pracownikom
Rzeczowe świadczenia okolicznościowe
Bony towarowe-
Ekwiwalenty pieniężne
Ekwiwalenty lub ryczałty samochodowe w jazdach lokalnych
Odprawy odszkodowania pieniężne
Omówienie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnień świadczeń pozapłacowych z opodatkowania.
Omówienie elementów oraz sporządzanie list płac

OBOWIĄZKI ROZLICZENIOWE ZAKŁADÓW PRACY WOBEC URZĘDÓW SKARBOWYCH

Rozliczenie pracownika w ciągu roku, po zakończeniu stosunku pracy (sporządzenie PIT-11),
Rozliczenie zleceniobiorcy po zakończeniu roku (PIT-11 ),
Sporządzenie informacji PIT-4R
Zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ćwiczenia praktyczne – sporządzanie deklaracji podatkowych


Wymagania: wykształcenie średnie
 

Poleć szkolenie znajomemu