Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Pracownik biurowy/administracyjny (kadry-płace-ZUS)

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Trzyna - Broszkiewicz
tel.: 178552029
email: szkolenia@bdcenter.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pracownik biurowy/administracyjny (kadry-płace-ZUS)
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest zarówno do osób planujących znaleźć zatrudnienie w charakterze pracownika biurowego, jak i osób, które pracują w biurze i chcą podnosić swoje kwalifikacje. Pracownik biurowy jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców stanowisk. Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego, efektywnego prowadzenia biura z wykorzystaniem nowoczesnych technik biurowych i komputerowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 8
Program: 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

* Rejestracja działalności gospodarczej
* Prowadzenie dokumentacji księgowej
* Rodzaje przychodów i kosztów
* Dokumentacja sprzedaży /faktura VAT, rachunek/
* Podatek dochodowy

2. Źródła prawa pracy

* Podstawowe pojęcia i zakres prawa pracy
* Źródła prawa pracy niezbędne w praktyce
* Podstawowe zasady prawa pracy
* Kodeks cywilny - regulacja umów cywilno-prawnych
* Obieg dokumentów kadrowych w firmie

3. Rekrutacja i selekcja pracowników

* Planowanie zasobów i rekrutacja
* Metody i narzędzia selekcji
* Przygotowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
* Główne błędy w prowadzeniu rozmów i sposoby ich ograniczenia

4. Nawiązanie stosunku pracy

* Formy nawiązania stosunku pracy
* Obowiązki pracodawców w świetle przepisów Kodeksu Pracy
* Odpowiedzialność pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa
* Powstanie stosunku pracy

5. Dokumentacja pracownicza

* Dokumentacja pracownicza przed nawiązaniem stosunku pracy
* Dokumentacja pracownicza w trakcie pozostawiania pracownika w zatrudnieniu
* Dokumentacja pracownicza po rozwiązaniu stosunku pracy
* Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

6. Wynagrodzenie i zasiłki

* Wynagrodzenie za pracę
* Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
* Ochrona wynagrodzeń za pracę
* Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników
* Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

7. Należności naliczane od wynagrodzeń i innych świadczeń

* Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
* Wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady finansowania składek dla pracowników i zleceniobiorców na ubezpieczenia
* Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników 8. Urlopy - Prawo do urlopu wypoczynkowego
* Zasady ustalania prawa do urlopu pracownikom
* Wymiar urlopu wypoczynkowego
* Zasady wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy
* Przeliczanie dni urlopu wypoczynkowego na godziny z uwzględnieniem zmian dotyczących zaokrąglania dni urlopu
* Urlop na żądanie
* Przykłady rozliczeń wynagrodzeń dla pracowników (listy płac...)

8. Rozwiązanie umowy

* Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
* Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
* Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
* Wygaśnięcie umowy o pracę
* Porzucenie pracy

9. Obowiązki pracodawcy i pracownika

* Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników
* Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
* Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
* Szkolenia obligatoryjne

10. Programy komputerowe wykorzystywane w kadrach

* Komputerowe programy kadrowo-płacowe /Symfonia, Płatnik/
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe oraz catering w ramach przerwy kawowej. W cenę szkolenia wliczono podatek VAT.
 

Poleć szkolenie znajomemu