Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marius Dudek
tel.: +48-22-742 18 05
email: marius.dudek@ISG.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przyczynami konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, w tym również konfliktów interpersonalnych. Program realizowany będzie z wykorzystaniem sprawdzonych technik i metod nauczania (np. scenki sytuacyjne, studium przypadku, gry symulacyjne, gry psychologiczne). Wprowadzenie do programu technik warsztatowych daje uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu różnorodnych reakcji na konflikt, rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych oraz prowadzenie negocjacji
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. ISTOTA I RODZAJE KONFLIKTÓW
● Przyczyny powstawania konfliktów w organizacji
● Modele przebiegu konfliktów w organizacji
● Zła komunikacja, jako jedna z częstszych przyczyn konfliktu
● Konflikt interesów. Określenie sytuacji konfliktowej

2. PRZEBIEG I ROZWÓJ KONFLIKTU – DYNAMIKA PRZEBIEGU KONFLIKTU
● Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów
● Sposoby rozwiązywania i zapobiegania konfliktom
● Metody i style kierowania konfliktami

3. KONFLIKT GRUPOWY I JEGO PRZYCZYNY
● Teoria konfliktu grupowego
● Konflikt pozorny i konflikt rzeczywisty
● Teoria względnego niezaspokojenia i jej miejsce w konflikcie grupowym
● Konfliktogenna rola podstawowych potrzeb psychicznych
● Rozwiązywanie konfliktów grupowych metodą negocjacji i mediacji
● Rozwiązywanie konfliktów metodą odstraszania i jednostronnej deskalacji
● Zarządzanie organizacją poprzez kierowanie konfliktem w zespole pracowniczym
● Ludzie toksyczni ich rola w grupie i wpływ na członków grupy

4. ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
● Mechanizmy obronne – korzyści i koszty płynące z ich stosowania
 

Poleć szkolenie znajomemu