Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Trening kreatywności

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marius Dudek
tel.: +48-22-742 18 05
email: marius.dudek@ISG.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Trening kreatywności
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność
Metodyka: Ćwiczenia
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. PODSTAWOWE POJĘCIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA
● Kreatywność a innowacyjność
● Pojecie osobowości twórczej
● Zasady rządzące procesem twórczym

2. PRZESZKODY I BARIERY PROCESU TWÓRCZEGO
● Bariery psychiczne i psychospołeczne
● Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia
● Przełamanie stereotypowego myślenia blokującego kreatywność

3. METODY STYMULOWANIA KREATYWNOŚCI WŁASNEJ
● Ćwiczenia pobudzające płynność, giętkość i oryginalność myślenia
● Podstawowe techniki generowania twórczych pomysłów i rozwiązań
● Rozwiązywanie złożonych problemów wymagających twórczego podejścia

4. METODY KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI
● Etapy twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
● Formułowanie problemów decyzyjnych
● Diagnoza przyczyn powstania problemu
● Określenie celów rozwiązania
● Budowanie wariantów rozwiązania
● Ocena i wybór optymalnego rozwiązania
● Wdrożenie i kontrola realizacji rozwiązania

5. TECHNIKI GENERACJI POMYSŁÓW MODYFIKUJĄCE ISTOTĘ PROBLEMU
● Przeramowanie
● Kwestionowanie założeń
● Technika odwrócenie

6. PROCES DECYZYJNY - JAK PRZEBIEGA I JAK GO USPRAWNIĆ:
● Analiza SWOT
● Określanie celów
● Diagram Pareto
● Diagram ości
● Zasada SMART
● Burza mózgów
● Plan działania

7. TECHNIKI UDOSKONALANIA, DOPRACOWYWANIA POMYSŁÓW
● Poziomy logiczne Diltsa
● Technika drogowskazy
● Technika znaki ostrzegawcze

8. JAK PRZEKONAĆ DO WŁASNYCH POMYSŁÓW - ELEMENTY JĘZYKA PERSWAZJI
● Język korzyści
● Technika “Tak i dlatego”

9. TWÓRCZOŚĆ GRUPOWA -TECHNIKI PROMOWANIA KREATYWNOŚCI W PRACY - KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW
● Otoczenie fizyczne i psychiczne wpływające na proces kreatywnego myślenia w firmie „burza mózgów”
● Strategia Disney’a
● Technika “3 pozycje percepcyjne”
● Konstruktywna krytyka
● Aktywne słuchanie
● Znaczenie słów w komunikacji („idea killers”, metafora)
● Rola lidera zespołu w angażowaniu pracowników do twórczego myślenia
● Praktyczne zastosowanie technik kreatywności w pracy zespołowej
● Syndrom myślenia grupowego oraz sposoby zapobiegania jego występowaniu

10. WDRAŻANIE - TECHNIKI PRZYSPIESZAJĄCE IMPLEMENTACJĘ
 

Poleć szkolenie znajomemu