Mamy 9562 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Kategoria: KURSY / Prawo Jazdy

Szkolenie zamknięte
EFS - tak
bezpłatne

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marta Szałaj
tel.: 85 744 05 64
email: marta.szalaj@szkolenia-polska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Kategoria: KURSY / Prawo Jazdy
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Kurs przygotowuje uczestników szkolenia w szczególności na praktyczną naukę jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym oraz kładzie nacisk na bezpieczną wymianę butli gazowych propan-butan w wózkach napędzanych gazem.
Na zakończenie kursu przewidziano egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który daje możliwość uzyskania uprawnień do obsługi wózków używanych do przemieszczania ładunków.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Wykwalifikowana kadra trenerska
Wielkość grupy: 15
Program: Program szkolenia pozwoli uczestnikom na:

* zapoznanie się z budową i zasadą działania wózków różnych typów, co pozwoli na ich prawidłową eksploatację,

* opanowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka,

* uzyskanie wiadomości i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem,

* dysponowanie wiedzą o zagrożeniach jakie mogą wystąpić podczas wymiany butli,

* zapoznanie się z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

* nabycie uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem propan-butan przy wózkach jezdniowych.
Wymagania: Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

* chcą nabyć odpowiednie kwalifikacje uprawniające do kierowania wózkiem jezdniowym,

* chcą zdobyć wiedzę dotyczącą przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

* będą wymieniały butle gazowe w wózkach napędzanych gazem,

* są przedsiębiorcami, którzy mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* są pracownikami tych przedsiębiorców zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, wyżywienie
 

Poleć szkolenie znajomemu