Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Baranowski
tel.: 604889840
email: biuro@edukacjapodatkowa.pl
www.edukacjapodatkowa.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: .”Zakres odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej prywatnym majątkiem za zobowiązania publicznoprawne spółki”
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Beata Witkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, doradca podatkowy (egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego), współpracuje z wydawnictwami i portalami prawno podatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wykładowca prawa podatkowego w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Gdańskiej Akademii Bankowej, współpracuje w charakterze wykładowcy problematyki przepisów prawa podatkowego z firmami i ośrodkami szkoleniowymi w całym kraju, przeprowadzając warsztaty dotyczące zmian w przepisach podatkowych oraz seminaria dotyczące wybranych zagadnień w ujęciu szczegółowym (zarówno prawo podatkowe materialne, np. podatki dochodowe, VAT jak i prawo proceduralne) dla konkretnych grup klientów, np. księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu spółek kapitałowych itp., prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.


Program: 1.Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
1.1. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
1.2.Zakres podmiotowy odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe
1.3.Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych
1.4.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność członków zarządu
1.5. Majątkowa wspólność małżeńska członka zarządu:
- odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka
- odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe rozwiedzionego małżonka

1.6. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych:
-odroczenie terminu płatności podatku
- rozłożenie zapłaty podatku na raty
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej

2. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki według przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
2.1.Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
2.2.Podstawy prawne odpowiedzialności – charakter odpowiedzialności:
- odpowiedzialność publicznoprawna
- odpowiedzialność cywilnoprawna
- odpowiedzialność karna

3. Odpowiedzialność karno skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych
3.1.członek zarządu – osoba zajmująca sie sprawami gospodarczymi innego podmiotu
3.2. przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej
3.3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową
3.6. Zaniechanie karalnosci:
- czynny żal
- dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
- korekta deklaracji

4. Analiza wybranych stanów faktycznych, orzecznictwo, interpretacje i decyzje organów podatkowych
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, poczęstunek konferencyjny, obiad, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu