Mamy 9369 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FIN.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FIN.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel Szkolenia: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami dokonywania analiz w przedsiębiorstwie. Prezentacja metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, oraz Prezentacja zastosowania metod analizy finansowej oraz wybranych modeli dla potrzeb prognozowania upadłości przedsiębiorstw.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zdobycie wiedzy na temat metod prognozowania przyszłej sytuacji finansowej podmiotu na podstawie sprawozdania finansowego, a przez to zdobycie umiejętności przewidywania z określonym prawdopodobieństwem potencjalnych zagrożeń przedsiębiorstwa,
- zdobycie informacji na temat metod porównywania bieżącej kondycji finansowej podmiotu z przeciętnymi wynikami danych finansowych dla określonej branży i sektora.


Adresaci szkolenia:
- pracownicy zespołów analiz w przedsiębiorstwach
- pracownicy działów, które decydują o przyznaniu i wysokości kredytu kupieckiego
- pracownicy banków, firm leasingowych i instytucji finansowych, którzy oceniają kondycję finansową firm ubiegających się o kredyt, pożyczkę czy leasing
- pracownicy instytucji przyznających dotację na określone cele, np. inwestycyjne (takich jak PARP, NFOŚiGW i innych)
- pracownicy Urzędów, instytucji samorządowych i administracji państwowej przydzielający dotacje, koncesje np. transportowe, na których prawo nakłada konieczność weryfikacji sytuacji finansowej firm ubiegających się o wymienione koncesje bądź dofinansowanie

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 8
Program: Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany algorytm postępowania przy ocenie projektów inwestycyjnych w następującej kolejności, odtwarzającej rzeczywistą sekwencję działań:

Podstawowe kryteria oceny projektu inwestycyjnego: rentowność oraz płynność
Analiza progu rentowności projektu inwestycyjnego (ang. Break Even Point)
Projekcja wewnętrznej stopy zwrotu (ang. Internal Rate of Return) projektu inwestycyjnego, księgowej stopy zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) oraz zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu ( ang. Modified Internal Rate of Return)
Analiza przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flows) ze szczególnym uwzględnieniem Cash Inflows generowanych przez odpisy amortyzacyjne
Projekcja wartości zaktualizowanej netto (ang. Net Present Value) projektu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości NPV na przyjętą stopę dyskontową
Analiza czasu trwania projektu inwestycyjnego oraz okresu zwrotu projektu inwestycyjnego
Analiza struktury oraz kosztu kapitału finansującego projekt inwestycyjny
Najważniejsze obszary ryzyka związanego z określonym projektem inwestycyjnym i oszacowanie ich wpływu na projektowaną rentowność oraz płynność projektu inwestycyjnego
Uzasadnienie ostatecznej decyzji o realizacji lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego w zakresie osiąganej efektywności finansowej, ekonomicznej oraz podatkowej.

Wymagania: Adresaci szkolenia:

pracownicy zespołów analiz w przedsiębiorstwach
pracownicy działów, które decydują o przyznaniu i wysokości kredytu kupieckiego
pracownicy banków, firm leasingowych i instytucji finansowych, którzy oceniają kondycję finansową firm ubiegających się o kredyt, pożyczkę czy leasing
pracownicy instytucji przyznających dotację na określone cele, np. inwestycyjne (takich jak PARP, NFOŚiGW i innych)
pracownicy Urzędów, instytucji samorządowych i administracji państwowej przydzielający dotacje, koncesje np. transportowe, na których prawo nakłada konieczność weryfikacji sytuacji finansowej firm ubiegających się o wymienione koncesje bądź dofinansowanie
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu