Mamy 9595 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Iwona Świdurska
tel.: +48 600 43 33 71
email: maticonsulting@szkolenia-mc.pl
gg: 4362252

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura. Celem kształcenia będzie zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy, oraz zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych, jak również z modułem praktycznej obsługi komputera (Word, Excel, Outlook, Internet).
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Trener - absolwentka studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - na Wydziale Zarządzania, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwami. Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki. Kilkuletni staż pracy jako pracownik banku PKO BP(obsługa podmiotów gospodarczych, kredytów mieszkaniowych), pracownik prywatnej firmy z zakresu logistyki, handlu. Kilkuletni staż pracy jako wykładowca akademicki z podstaw reklamy i marketingu i innych przedmiotów ekonomicznych. Długoletni trener firm. Posiada bogate doświadczenie w szkoleniu firm i osób indywidualnych. Przeprowadziła ok. 6500 godzin zajęć, wykładów, szkoleń (przeszkoliła ok. 5 tysięcy osób).
Wielkość grupy: 10
Program: ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
Część teoretyczna:
- obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych
- charakterystyka pracy biurowej
- współpraca z szefem
- organizacja pracy w sekretariacie
- zadania sekretariatów
- przyjmowanie interesantów
- przyjmowanie i łączenie telefonów
- kontrola terminów
- obieg dokumentów
- system kancelaryjny: dziennikowy i bezdziennikowy
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
- przechowywanie akt
- postępowanie z pismami niejawnymi
- ochrona danych osobowych

PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM
Część teoretyczna:
- informacja jako główny efekt pracy biurowej
- sieć komputerowa
- poczta elektroniczna
- telefony
- nośniki informacji
- korespondencja w sprawach handlowych
- korespondencja w sprawach transportowych
- korespondencja w sprawach finansowych
- korespondencja w sprawach administracyjnych
- korespondencja w sprawach osobowych
- sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych
- zebranie jako forma wymiany informacji

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Część teoretyczna:
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- prezentujemy siebie
- rodzaje blankietów
- elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania
- skracanie wyrazów w korespondencji
- bariery porozumiewania się: zewnętrzne i wewnętrzne

KULTURA ZAWODU
Część teoretyczna:
- image pracownika biurowego
- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż,
- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie, zajmowanie miejsc w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów, zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony,
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego
- kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
- kontakty z kolegami i przełożonymi
- patologiczne zjawiska w miejscu pracy
- konflikty i ich rozwiązywanie
- kształtowanie stosunków interpersonalnych – zasady dobrego zachowania

ZAGADNIENIA PRAWNE PRAWO - PRACY
Część teoretyczna:
- prawa i obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy
- prawa i obowiązki pracownika określone w Kodeksie pracy
- rodzaje i zasady zawierania umów o pracę
- zasady rozwiązywania umów o pracy
- dokumentacja związana z zatrudnieniem
- wynagrodzenia za pracę
- urlopy pracownicze, zatrudnianie młodocianych
- szkolenia w zakresie bhp
- odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

MODUŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Część teoretyczna i praktyczna:
- klasyfikacja środków technicznych pracy biurowej
- urządzenia techniki łączności
- maszyny do pisania
- urządzenia do reprografii
- urządzenia liczące
- komputery
- fax, ksero, skaner, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne i inne – szczegółowa charakterystyka i ich obsługa

MODUŁ PRAKTYCZNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA
Praktyczna obsługa komputera: Word, Excel, Outlook, Internet
Word:
- omówienie podstawowych funkcji Worda
- klawiatura komputera
- uruchomienie programu, okno początkowe
- plik, folder
- ustawienie stronyPlik
Funkcje Worda:
Edycja
Widok
Wstaw
Format
Narzędzia
Tabela
Okno
Pomoc
Odstępy między wierszami
Czcionka: rozmiar, styl czcionki
Format tekstu: wyrównanie do prawej, justowanie, wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, pogrubienie, kursywa, podkreślenie

Ćwiczenie: przepisywanie tekstu oraz formatowanie go

Ćwiczenie: przepisywanie pisma handlowego– przygotowanie do wydruku (formatowanie, układ strony, wstawianie symboli)
Kolumny
Tabulatory
Kierunek tekstu
Zmienianie wielkości liter
Adresowanie i drukowanie kopert
Tabela: funkcje, scalanie, wklejanie i usuwanie wierszy i kolumn

Ćwiczenie: przygotowanie tabeli oraz wypełnienie jej tekstem
Paski narzędzi
Wykresy: rodzaje wykresów, wstawianie danych
Numerowanie stron

Ćwiczenie: przygotowanie wykresu
Omówienie podstawowych funkcji Excela
- kolumny
- wiersze
- funkcje matematyczne
- wykresy
- tabele
Formatowanie arkusza
Funkcje matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym:
- obliczenia
- funkcja sumy
- funkcja odejmowania
- funkcja mnożenia
- funkcja dzielenia
- średnia arytmetyczna
- minimalna
- maksymalna
Wykorzystanie funkcji arkusza w obliczaniu podatków, wysokości wynagrodzenia
Przygotowanie listy płac
Harmonogram spłaty kredytu
Wstawianie komentarzy do komórek, wstawianie kolorów oraz ramki
Wykres statystyczny na podstawie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego
- Czym jest Internet i jak z niego korzystać
- Przeglądarka internetowa
- Linki (odsyłacze)
- Strony www.
Jakimi narzędziami przeszukiwać Internet ?
- www.google.pl
- www.alltavista.com
- www.szukacz.pl
- www.onet.pl
- www.netsprint.pl
- www.metacrawrer.com

Wyszukiwarki specjalistyczne:
- www.informacja.pl
- www.bu.uni.wroc.pl/przydatne/index.html

Wyszukiwarki multimedialne:
- http//:multimedia.lycos.com
Katalogi tematyczne stron www (http://katalog.wp.pl)
Domeny internetowe:
.edu – podmioty związane z edukacją
.com – instytucje komercyjne, przedsiębiorstwa, firmy
.org – organizacje niekomercyjne
.net – firmy powiązane z Internetem
.gov – instytucje rządowe
.mil – wojsko, policja
Wyszukiwanie informacji w internetowych bazach danych
Inne możliwości wykorzystania Internetu: forum dyskusyjne
Omówienie programu Qutlook:
A) Poczta: podstawy pracy z pocztą, odbieranie wiadomości pocztowej, odpowiedź na list, przesłanie listu innemu adresatowi, drukowanie wiadomości, tworzenie wiadomości, adresowanie wiadomości, zapisywanie kopii roboczych, formatowanie listów, wstawianie załączników do wiadomości, oznaczanie wiadomości
B) Kontakty: tworzenie nowego kontaktu, edycja kontaktu, tworzenie bazy kontaktów, usuwanie kontaktu
C) Kalendarz: terminy i wydarzenia, planowanie terminów, edycja terminów, usuwanie terminu, planowanie wydarzeń
D) Zadania: tworzenie zadania
E) Notatki:
Wymagania: brak
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe,lunch
 

Poleć szkolenie znajomemu