Mamy 9336 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PODATEK VAT OD PODSTAW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PODATEK VAT OD PODSTAW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu podatku VAT. W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
- obowiązku podatkowego,
- transakcji wewnątrzwspólnotowych,
- eksportu i importu towarów,
- przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
- zagadnień w zakresie e-faktur,
- konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
- odliczenia podatku naliczonego,
- prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
- bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie podatku VAT.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
poznanie aktualnych regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT,
przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego – kwestie świadczenia usług w świetle nowych przepisów,
odliczanie podatku naliczonego,
właściwe zastosowanie stawki w eksporcie towarów i transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Adresaci szkolenia:
osoby rozpoczynające pracę w księgowości mające kontakt z podatkiem VAT (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie),
pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie podatku VAT.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: DZIEŃ I:

1. Podatek VAT w UE i w Polsce
a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne
b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej
c) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych
d) źródła prawa krajowego – ustawa o VAT oraz akty wykonawcze
e) indywidualne interpretacje podatkowe
f) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT
g) rola orzecznictwa sądowo - administracyjnego w wykładni przepisów

2. Przedmiot opodatkowania
a) czynności podlegające opodatkowaniu
b) forma prawna czynności a jej opodatkowanie
c) czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT

3. Odpłatna dostawa towarów
a) definicja pojęcia „towar”
b) dostawa towarów a przeniesienie prawa własności,
c) warunki dostawy (INCOTERMS) a moment jej dokonania
d) wieczyste użytkowanie gruntów
e) leasing finansowy

4. Odpłatne świadczenie usług
a) definicja terminu „usługa”
b) identyfikacja usługi (klasyfikacje statystyczne)
c) czynności niestanowiące świadczenia usług
d) usługi kompleksowe
e) moment wykonania usługi
f) refakturowanie usług

5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
a) darowizny
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy
c) przekazania na rzecz pracowników
d) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne
f) akcje marketingowe
g) prezenty o małej wartości
h) próbki

6. Podatnik rejestracja do VAT
a) pojęcie podatnika wg ustawy o VAT
b) podatnik w procedurze odwrotnego obciążenia
c) podatnik zagraniczny
d) przedstawiciel podatkowy
e) obowiązek rejestracji do VAT
f) zwolnienia z VAT a obowiązek rejestracji

7. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
a) zasada ogólna
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek
d) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku przedterminowego lub spóźnionego wystawienia faktury
e) szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego –
transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości
sprzedaż licencji, praw autorskich

8. Podstawa opodatkowania
a) definicja terminu „obrót”
b) czynności nieodpłatne
c) barter
d) dotacje opodatkowane podatkiem VAT

9. Stawki podatku
a) stawki
b) przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek podatkowych
b) stawka preferencyjna 8%
c) praktyczne przykłady opodatkowania transakcji stawką w wysokości 5%
d) stawka 0%

DZIEŃ II:

1. Zwolnienia z VAT
a) zwolnienia przedmiotowe
b) zwolnienia podmiotowe
c) katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
d) wykaz towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia

2. Odliczenie VAT
a) prawo do odliczenia VAT
b) dokumenty uprawniające do odliczenia
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami
g) ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego
h) wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego

3. Zwrot podatku
a) prawo do zwrotu podatku na rachunek bankowy
b) terminy zwrotu podatku na rachunek bankowy
c) warunki zwrotu podatku
d) zabezpieczenia majątkowe

4. Dokumentacja na potrzeby VAT
a) ewidencja podatkowa
b) obowiązki informacyjne wobec urzędów skarbowych
c) deklaracje podatkowe a informacje podsumowujące
d) rodzaje deklaracji
e) terminy składania deklaracji
f) deklaracje podatkowe a zapłata podatku
g) terminy przechowywania dokumentacji podatkowej

5. Fakturowanie
a) podstawy prawne dotyczące faktur VAT
b) rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania
c) terminy wystawiania faktur
d) prawo a obowiązek fakturowania
e) jak korygować błędy w fakturach
f) faktury elektroniczne
h) najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowani

6. Kasa fiskalna
a) obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
b) zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
c) towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej złotówki
d) zasady zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej
e) obowiązki podatnika posiadającego kasę
f) zasady korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie
Świadczenia dodatkowe: materiały, certyfikat ukończenia szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu