Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zmiany w przepisach celnych

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Wnuk
tel.: 032 781 48 56, 032 351 11 99/88
email: mwnuk@rig.katowice.pl
fax 032 351 11 86

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zmiany w przepisach celnych – system kontroli eksportu ECS, uprzywilejowany przedsiębiorca AEO
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Termin szkolenia: 16.02.2010 r. w godzinach 10.00-16.00.


Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15.


Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach celnych w 2010 roku. Przedstawione zostaną gospodarcze procedury celne wraz z charakterystyką taryf celnych Systemu Kontroli Eksportu ECS. Omówione zostaną także ułatwienia dla przedsiębiorców posiadających status AEO.

Adresat: szkolenie skierowane jest do pracowników działów eksportu i importu, działów handlowych, zaopatrzenia oraz księgowości.


Metodologia: warsztaty połączone z prezentacją i dyskusją.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Doświadczony wykładowca i praktyk w zakresie procedur i dokumentacji celnej, agent celny, biegły sądowy z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych Sądu Okręgowego w Katowicach. Trener akredytowany przez PARP. Prowadzi warsztaty z zakresu wypełniania formularzy i dokumentów celnych, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem oraz eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Program: 1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej
- Unia celna i zasady jej funkcjonowania
- Prawa i obowiązki polskich przedsiębiorców

2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym
- Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny
- Prawo celne w Polsce

3. Zmiany w prawie wspólnotowym w 2010r. – NOWY KODEKS CELNY
- Wspólnotowy Kodeks Celny –Zmodernizowany (ZWKC) - Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 450/2008 z dn. 23. 04.2008 r.

4. Wybrane zagadnienia z zakresu wspólnotowych procedur celnych w wywozie – eksporcie:
- Wywóz towarów do krajów Wspólnoty Europejskiej – zastosowanie zerowej stawki VAT
- Eksport – procedury wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej

5. Procedura wywozu - Tytuł VII –art. 175 – 182 NOWEGO ZWKC
- Dokumentowanie wywozu towarów z zamiarem ich powrotnego przywozu – INF 3
- Dokumentowanie wspólnotowego pochodzenia towaru (T2L, INF 4), warunki korzystania z przywilejów upoważnionego eksportera

6. System Kontroli Eksportu – ECS
- Obsługa procedur : wywozu, powrotnego wywozu, uszlachetniania biernego
- Informacje o elektronicznym systemie zgłoszeń celnych - ECS
- Korzyści wynikające z wprowadzenia i stosowania systemu ECS
- Elektroniczne potwierdzenie wywozu dla potrzeb zastosowania zerowej stawki VAT – komunikat IE 599
- Obowiązek złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie towaru Wywozowa deklaracja skrócona – art. 180 ZWKC
- Nowa procedura – art. 182 ZWKC – wywóz czasowy
- Single Window i One Stop Shop - nowe systemy elektroniczne

7. Wybrane zagadnienia z zakresu wspólnotowych procedur celnych w przywozie-imporcie
- Przywóz towarów z krajów Wspólnoty Europejskiej
- Przywóz – procedury przywozu towaru na obszar celny Wspólnoty Europejskiej – na polski obszar statystyczny
- Procedura dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu – IMPORT TOWARÓW - (art. 129 – 133 ZWKC)
- Zmiana statusu towaru dopuszczonego do swobodnego obrotu

8. Systemu Kontroli Importu (ICS)
- Przywozowa deklaracja skrócona – (art. 87 – 90 ZWKC)
- Przywóz do właściwego miejsca – art. 92 ZWKC
- Odprawa celna scentralizowana – art. 106 ZWKC
- Komunikacja elektroniczna
- Zgłoszenia standardowe (art. 108 ZWKC) i uproszczone (art. 109 ZWKC)
- Korekty zgłoszeń celnych
- Preferencyjne stawki towarów (wymagane dokumenty do ich zastosowania)
- Dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów (EUR 1,FORM A, EUR- MED)
- Uproszczone dokumentowanie potwierdzające pochodzenie towarów
- deklaracja na fakturze, A.TR
- Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów (WIP)

9. Upoważniony przedsiębiorca – AEO
- Procedura uzyskiwania certyfikatu AEO
- Korzyści dla przedsiębiorcy posiadającego status AEO
- Dostęp do informacji dotyczących AEO

10. Zmiany w polskim Prawie celnym
- Łatwiejsze rozliczenia dla importerów
- Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (SASP)

11. Pytania od uczestników szkolenia – dyskusja
Świadczenia dodatkowe: Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.
 

Poleć szkolenie znajomemu