Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: ABC przedsiębiorczości

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Robert Wójcik
tel.: 22 869 48 00
email: cen@e-cen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ABC przedsiębiorczości
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Wykłady
Opis: Terminy szkoleń na 2011rok:
10 styczeń, 17 styczeń, 7 luty, 21 luty, 7 marzec, 14 marzec, 4 kwiecień, 18 maj, 13 czerwiec, 20 czerwiec, 4 lipiec, 25 lipiec, 8 sierpień, 22 wrzesień, 5 wrzesień, 10 październik, 24 październik, 7 listopad, 14 listopad, 12 grudzień, 19 grudzień
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Program: Program szkolenia:
1) Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
a) Wady
b) Zalety
c) Przepisy
d) Definicje
e) Obowiązki przedsiębiorcy
f) Etapy zakładania działalności gospodarczej
g) Księgowość
 Karta podatkowa
 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
h) Przeprowadzenie remanentu
i) Naliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego
j) Sporządzanie deklaracji PIT-27
k) Sporządzanie deklaracji PIT-28
l) Naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego, gdy jest się podatnikiem VAT
m) Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2) Zakładanie spółki cywilnej
a) Wady
b) Zalety
c) Przepisy
d) Definicje
e) Wkład
f) Wysokość kapitału
g) Odpowiedzialność
h) Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
i) Księgowość
 Karta podatkowa
 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
3) Zakładanie spółki jawnej
a) Wady
b) Zalety
c) Przepisy
d) Definicje
e) Wysokość kapitału
f) Nazwa
g) Rejestracja
h) Odpowiedzialność
i) Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
j) Księgowość
 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
4) Identyfikowanie form organizacyjnych jednostek handlowych
5) Zatrudnianie pracownika
a) Informacje o kandydacie
b) Badania lekarskie
c) Umowa o prace i jej rodzaje
 Umowa na okres próbny
 Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 Umowa na czas określony
 Umowa na zastępstwo
 Umowa na czas nieokreślony
d) Szkolenie BHP
e) Zgłoszenie do ZUS
f) Dokumentacja pracownicza
 Akta osobowe pracownika
 Choroby zawodowe
 Ewidencja czasu pracy
 Ewidencja wynagrodzeń
 Odzież i środki ochrony indywidualnej
g) Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
h) Nawiązanie stosunku pracy
i) Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
j) Czas pracy
k) Udzielanie urlopów pracownikom
 Urlopy wypoczynkowe
 Urlopy bezpłatne
 Urlopu wychowawcze
 Urlopy okolicznościowe
 Inne
6) Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
7) Identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa handlowego
a) Analiza otoczenia
b) Typy otoczenia
c) Elementy otoczenia
 Otoczenie bliższe
 Otoczenie dalsze
d) Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia
e) Ocena wpływu na czynniki zewnętrzne
8) Wybieranie docelowych segmentów rynku
a) Co to jest segmentacja rynku
b) Kryteria segmentacji rynku
c) Zastosowania segmentacji rynku
d) Wykorzystanie praktyczne segmentacji rynku
9) Wybieranie lokalizacji jednostki handlowej
a) Znaczenie lokalizacji
b) Wybór lokalizacji ze względu na różnorodne kryteria
c) Elementy reklamy zewnętrznej jednostki
10) Dobieranie pracowników w jednostkach handlowych
11) Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej
a) Co to jest struktura towarowa?
b) Badanie rynku
c) Planowanie zakupów
d) Badanie możliwości magazynowych
e) Badanie i kontrola sprzedaży
f) Optymalizacja struktury ofertowej
12) Prowadzenie asortymentacji i różnicowanie asortymentu
a) Co to jest dywersyfikacja
b) Cel różnicowania asortymentu
c) Badania gustów i życzeń klientów
d) Wielkość zapasów
e) Sprawny system logistyczny
 

Poleć szkolenie znajomemu