Mamy 8385 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: INNOWACYJNE MYŚLENIE

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: 501 756465
email: jpilarczyk@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INNOWACYJNE MYŚLENIE
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Korzyści dla Uczestników zajęć:

Zainspirowanie do odkrywania indywidualnych obszarów zdolności i poszerzania wiedzy, zmierzającej w kierunku rozwijania potencjału zawodowego.
Uwrażliwienie na wewnętrzne źródło motywacji oraz sposoby mobilizowania siebie, by zwiększyć efektywność działań i osiągnąć sukces.
Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat technik twórczego myślenia.
Wskazanie warunków w organizacji, które sprzyjają rozwojowi kreatywności oraz niestereotypowemu podejściu do problemów.
Doskonalenie umiejętności kreatywnej współpracy w zespole.
Wykształcenie nawyku szukania innowacyjnych rozwiązań.


Odbiorcy:

Osoby kierujące, które pragną uzyskiwać lepsze efekty pracy zespołowej.
Członkowie zespołów zadaniowych, zainteresowani generowaniem nowych rozwiązań w ramach współpracy.
Osoby zajmujące samodzielne stanowiska – wizjonerzy, nastawieni na stały rozwój organizacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Edyta JANUS - psycholog (absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim: Wydział Nauk Społecznych – kierunek socjologia); doświadczony członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA; członek Polskiego Centrum Mediacji; autorka wielu artykułów na temat: wypalenia zawodowego, erotomanii i mitu sukcesu; wykładowca uniwersytecki: specjalność – psychologia w biznesie; zaangażowana w projekty badawcze: ogólnopolski dotyczący skuteczności terapii uzależnień oraz własny projekt dotyczący zjawiska „grupizm”.
Prowadzi m.in. zajęcia z takich tematów: „Techniki asertywne w kierowaniu”, „Sztuka prezentacji”; „Sztuka osiągania celów”, „Komunikacja i zarządzanie czasem”.
Wielkość grupy: 12
Program: 1. Rozpoczęcie szkolenia

Przedstawienie się trenera i Uczestników
Określenie indywidualnych oczekiwań i metod pracy na warsztatach
Integracja grupy i zbudowanie atmosfery zaufania i twórczego zaangażowania


2. Styl myślenia i jego wpływ na efektywność działania

4 typy umiejętności myślowych (strategiczne, wzmacniające, kreatywne, analityczne)
Postawa pozytywna jako element potencjału zawodowego (poczucie celu, optymizm, realizm)
Postawa negatywna jako przeszkoda rozwojowa (niezdecydowanie, negatywizm, pośpiech, porównywanie)


3. Umiejętności osobiste i ich znaczenie dla twórczości indywidualnej

Test Otwartości Poznawczej - kwestionariusz
Jak zostać swoim osobistym trenerem? - Dbanie o własne zasoby i rozwijanie nawyku dopingowania siebie
Odkrycie i czerpanie sił z obszarów „ja, otoczenie, inni”


4. Techniki stymulowania kreatywności własnej

Filozofia KAIZEN – bodziec do samorozwoju i technika ciągłego ulepszania
Technika rzeźbienia umysłu
Styl uczenia się a twórczość. Mapy myśli jako metoda przyswajania wiedzy


5. Stymulowanie kreatywności w zespole

Jak wzbudzić motywację do kreatywnego myślenia? – uwarunkowania innowacyjności w organizacji
„By ludziom chciało się od siebie uczyć” – znaczenie współpracy w zespole.
Zasady twórczej pracy: zasada racjonalnej irracjonalności, aktualności, różnorodności


6. Planowanie wobec podejmowania decyzji – poszukiwanie właściwej drogi

Opór wobec zmiany
Wpływ przekonań na kreatywność i zmiana pozycji percepcyjnej
Rozwijanie myślenia lateralnego


7. Techniki twórczego rozwiązywania problemów

Etapy synektyki
Burza mózgów i techniki oparte na burzy mózgów
Techniki mieszane


8. Kreatywność w praktyce – gra symulacyjna

Proces rozwiązywania problemów w oparciu o technikę „6 kapeluszy”
Analiza procesu, omówienie od kątem poruszanych w trakcie szkolenia zagadnień + informacja zwrotna dla uczeestników


9. Podsumowanie zajęć

Konsultacje indywidualne – wskazówki trenera dotyczące dalszej pracy
Ankieta ewaluacyjna
Ocena zajęć
Wymagania: Pełen program oraz dodatkowe informacje: TUTAJ
 

Poleć szkolenie znajomemu