Mamy 8534 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Compliance w praktyce

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Compliance w praktyce
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Wykłady
Opis: szczegółowe omówienie najważniejszych pojęć związanych z dziedziną Compliance oraz zanalizowanie jej podstawowych funkcji, przedstawienie sposobów identyfikacji i minimalizacji ryzyka w działalności finansowej
- plusy i minusy posiadania Compliance w firmie
- wygląd Compliance w praktyce, jak przebiega współpraca z innymi departamentami, o regulacjach prawnych i etycznych
- biorąc udział w szkoleniu uzyskają Państwo cenne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem Compliance w działalności Instytucji finansowej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program:

* Ddzień pierwszy

Czym jest Compliance
o

Podstawowe definicje i pojęcia
o

Geneza Compliance w sektorze bankowym
o

Rola Compliance
o

Przyszłość Compliance
*

Plusy i minusy płynące z posiadania Compliance
o

Konkurencyjność, odpowiedzialny wizerunek firmy, transparentna organizacja wewnętrzna, wzmocniony kontroling i sprawozdawczość, bezpieczeństwo firmy
o

Koszty związane z jego posiadaniem i bieżącym funkcjonowanie
o

Outsourcing Compliance w małych spółkach
*

Zarządzanie ryzykiem Compliance w działalności instytucji finansowej
o

Model zarządzania ryzykiem
o

Zakres, identyfikacja i ocena ryzyka Compliance
o

Raportowanie ryzyka Compliance
o

Monitorowanie ryzyka Compliance
o

Metody i instrumenty ograniczania ryzyka Compliance
*

Nowoczesny audyt wewnętrzny, a funkcja Compliance
o

Audyt zgodności
o

Audyt nakierowany na ryzyko
o

Audyt efektywnościowy
o

Relacje pomiędzy funkcją audytu wewnętrznego a funkcją Compliance

* Dzdień drugi

Compliance w praktyce
o

Współpraca z innymi departamentami
o

Modele współpracy z działami: prawnym, IT, audytu
o

Regulacje prawne i etyczne
o

Koordynacja systemu kontroli wewnętrznej na poziomie funkcjonalności departamentów
o

Jak przeprowadzać ocenę ryzyka Compliance – najlepsze praktyki
o

Metody wykrywania zagrożeń
o

Metody wykrywania i zapobiegania nadużyciom
o

Jak wprowadzać zmiany w regulacjach i informować o nich
o

Korespondencja z regulatorami
*

Organizacja funkcji Compliance
o

Obszary odpowiedzialności jednostki compliance
o

Niezbędne kompetencje i uprawnienia jednostki compliance
o

Budowanie świadomości/kultury compliance w organizacji
*

System zarządzania spółką
*

Najważniejsze zmiany w regulacjach prawnych
o

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
o

Przepisy o ochronie danych osobowych
o

Przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta
o

Przepisy w przestępstwach i nadużyciach finansowych
o

Przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
o

Etyka i polityka otrzymywania prezentów
o

Orzeczenia i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o

Dyrektywa PSD
o

Dyrektywa MIFID
o

Przepisy dot. Zarządzania informacjami poufnymi i transakcji własnych pracowników
*

Zarządzanie ryzykiem w działalności Instytucji niefinansowych
o

Ryzyko w działalności gospodarczej
o

Proces zarządzania ryzykiem
o

Identyfikacja istotnych procesów w organizacji
o

Identyfikacja/wyznaczenie celów procesów
o

Opracowanie mapy procesów
o

Identyfikacja ryzyk inherentnych poprzez określenie czynników zagrażających realizacji celów procesów
o

Identyfikacja właścicieli ryzyka w procesach
o

Oszacowanie ryzyka inherentnego
o

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w procesach
o

Oszacowanie rezydualnego, czyli znaczenia poszczególnych rodzajów ryzyka skorygowanego o działanie mechanizmów kontrolnych w procesach
o

Rola audytu w zarządzaniu ryzykiem
Wymagania: Główne zagadnienia warsztatów:
*

Profilaktyka i zapobieganie występowania ryzyka:
o

identyfikacja i minimalizacja ryzyka
o

działania naprawcze
*

Plusy i minusy płynące z posiadania działów Compliance
*

Monitoring
*

System zarządzania ryzykiem Compliance
*

Regulacje prawne
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu